Folksam: Vi är skapta för att klara ett lågt ränteläge

Diskussionen om effekterna av det låga ränteläget är aktuell, inte minst sedan Riksbanken sänkte reporäntan till minus 0,1 procent. Med anledning av det har också frågan lyfts om hur våra kunders pensionskapital påverkas. Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, berättar om Folksams syn på saken.

– Vi har levt med låga och fallande räntor under en ganska lång tid. Att Riksbanken sänkte till en negativ reporänta var förvisso en historisk händelse, men egentligen inget som dramatiskt förändrade den värld vi redan levde i, säger Michael Kjeller och fortsätter:

– Samtidigt måste vi förstås fundera på hur vi på bästa sätt klarar oss om ränteläget håller i sig. Hittills har börsens utveckling bidragit stort till en mycket god avkastning och solvensutveckling. I första hand vill vi nu slå vakt om det betryggande överskott vi framgångsrikt byggt upp genom åren. Att söka oss till mer riskfyllda placeringar för att kompensera för det låga ränteläget är inte aktuellt.

Folksam har också sagt att ambitionen är att investera omkring tio miljarder kronor i fastigheter under de kommande fem åren. Fastigheter och andra tillgångar med likartade egenskaper bidrar till riskspridningen i våra portföljer som idag domineras av aktier och räntebärande placeringar, förklarar Michael Kjeller.

– Våra pensionssparare ska framöver kanske inte förvänta sig samma höga avkastning som vi kunnat uppvisa de senaste åren, men någon oro för att vi inte kan leva upp till våra åtaganden ska de inte känna. Som en ekonomiskt stark aktör inom pensionssparande kan vi vara långsiktiga, vi är skapta för att klara ett lågt ränteläge under många år, säger Michael Kjeller.

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2018-03-16

Var: Stockholm, Grand Hôtel Vinterträdgården När: torsdagen den 15 mars Närvarande: Många fler än vanligt, omkring 1000 personer varav 200 ...

2017-06-29

I dagens metro blev jag intervjuad om hur ni kör säkert i sommar. Här kommer en kortfattad lista: Även om det blir en liten omväg välj mitt...

2018-03-15

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) är en udda konstruktion jämfört med övriga socialförsäkringar. Det är en hybridform mell...

Följ oss på