Höjningen av a-kassan – tillbaka på ruta ett inom högst tio år

I morgon höjer riksdagen taket i arbetslöshetsförsäkringen. Men då den nya ersättningen inte kopplats till utvecklingen av priser eller löner är vi strax tillbaka på ruta ett, visar den andra delrapporten från Folksams undersökning Välfärdstendens 2015*.

– Vi kan förvänta oss att reallönerna kommer att stiga med drygt två procent per år. Det ger att vi inom sju till tio år är tillbaka till samma situation som vi har idag, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Folksams rapport Välfärdstendens visar att den nya konstruktionen av a-kassan innebär att den högsta försäkringsbara inkomsten kommer att variera över arbetslöshetsperioden. En av konsekvenserna blir att arbetslösa med en försäkringsbar inkomst under 25 025 kronor i månaden får en successiv sänkning av ersättningen under arbetslöshetsperioden. Medan ersättningen istället förblir oförändrad efter 100 ersättningsdagar om den försäkringsbara inkomsten överstiger 25 723 kronor i månaden.

Rapporten konstaterar också att även om arbetslöshetskassornas medlemsantal ökar, så sker det inte i samma takt som människor kommer in på arbetsmarknaden. Därmed ökar inte heller andelen med en inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring, vilken ligger kvar på 67 procent – att jämföra med 80 procent 2007, då villkoren för arbetslöshetsförsäkringen förändrades.

– Höjningen av a-kassan kommer att minska behovet av privat inkomstförsäkring, men bara tillfälligt, då ersättningstaket inte är indexerat, varken till priserna eller till lönerna. Strax är vi tillbaka i dagens situation där 1,6 miljoner löntagare måste ha en extra försäkring för att garanteras ett tillräckligt ekonomiskt skydd om de drabbas av arbetslöshet, säger Håkan Svärdman.

Vi engagerar oss i det som kunder bryr sig om genom att kontinuerligt analysera samhällsförändringen inom social- och avtalsförsäkringsområdet. Den här ändringen kommer att glida från glädje och lättnad för många under de första åren, till ett förvånat och besviket jaså om ett årtionde.

De senaste årens lägre ersättningar och begränsningar av kollektivavtalade förmåner har kraftigt ökat efterfrågan på kompletterande inkomstförsäkringar. Mellan åren 2008 och 2015 har andelen med en sådan försäkring mer än fördubblats, från 18 till 36 procent.  Flertalet fackförbund inom LO, TCO och Saco erbjuder för närvarande sina medlemmar en inkomstförsäkring.

För fördjupad information och tabeller, se den bifogade delrapporten Trygghet vid arbetslöshet.

* Välfärdstendens 2015 är den åttonde upplagan av Folksam årliga rapportserie. Syftet med rapporten är att beskriva och granska löntagarnas försäkringsförmåner som de kan omfattas av vid arbetsoförmåga, arbetslöshet, föräldraledighet, dödsfall och ålderspension. I år särredovisas Välfärdstendens i delrapporter. Rapporten bygger på intervjuer med 1 000 förvärvsarbetande personer i åldrarna 18-65 år (löntagare) som genomfördes 12–26 februari i år av Ipsos på uppdrag av Folksam.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, 0708-31 53 62
Patric Elmén, t.f. presschef Folksam, 0708-31 58 01

Ladda ner rapporten: Välfärdstendens 2015. Del 2 Trygghet vid arbetslöshet

Följ oss på