Folksam favorit i mediekåren

Folksam har högst anseende hos Sveriges journalister. Det visar undersökningen Aalund Nordics PR Barometer som genomförs årligen. Folksam toppar nio av 25 områden. 

– Bra medierelationer är en viktig del i arbetet att nå kunderna med våra budskap. Det kräver stort engagemang hos många medarbetare och resultatet i den här undersökningen är ju ett bevis på att mediekåren gillar det vi gör, säger Erik von Hofsten, informationschef i Folksam med dotterbolag.

Aalund Nordics PR Barometer är den årligt återkommande undersökningen, där näringslivsjournalister med fokus på Sverige låter sig intervjuas. Journalisterna utvärderar företagens arbete gentemot media. Även företagens image och ledningens kommunikation betygsätts.

I tuff konkurrens med företag som Volvo, Sandvik, Skanska och Handelsbanken toppar Folksam den totala sammanställningen inom nio av 25 delområden:

  • Samlad nöjdhet med enskild presskontakt
  • Samlad belåtenhet med generell presskontakt
  • Generell tillgång till information om företaget
  • Experternas förmåga att uttala sig tydligt
  • Hjälpsamhet att skaffa tillgång till rätt person
  • Förståelse för mediernas arbetstider
  • Företagets anseende
  • Ledningens trovärdighet
  • Ledningens förmåga att kommunicera med pressen

Om Aalund Nordics PR-Barometer
Resultatet bygger på mer än 200 intervjuer med journalister som har fokus på företag i Sverige. Dessa näringslivsjournalister utvärderade 36 olika företag inom svenskt näringsliv.
http://www.aalund.com/se

För ytterligare information:
Erik von Hofsten, informationschef Folksam med dotterbolag, telefon 0722-30 20 26

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

Följ oss på