Folksam förbättrar barnförsäkringarna

Folksam lanserar inom kort förbättrade barnförsäkringar som är betydligt mer omfattande än tidigare och innehåller högre ersättningsnivåer. Förändringarna gäller både de individuellt tecknade barnförsäkringarna och gruppbarnförsäkringen Medlemsbarn.

– Det mest värdefulla vi har är barnen, därför ska de också ha det bästa försäkringsskyddet. Vårt mål har varit att ta fram och erbjuda en av Sveriges bästa barnförsäkringar till våra kunder, säger Victoria Mattes, Folksams barnförsäkringsexpert.

De nya villkoren börjar att gälla den 1 januari 2016. Folksam har tagit fram förbättringarna med målsättning att kunna erbjuda en försäkring som är i klass med de bästa barnförsäkringarna på marknaden.

– Det är oroande att så många barn saknar barnförsäkring. Det innebär att de riskerar att stå oförsäkrade om något allvarligt händer, framförallt vid sjukdom. Vi gör de här förbättringarna för att vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om, och våra kunder tycker att det här är viktigt, säger Victoria Mattes.

Förutom de högre ersättningsnivåerna ingår bland annat krisstöd för hela familjen om barnet drabbas av något allvarligt. Vid nyteckning av försäkringarna erbjuds två alternativ; 25 och 50 prisbasbelopp. Det innebär också att möjligheten att teckna de tidigare alternativen på 20, 30 och 40 prisbasbelopp upphör.

Några av nyheterna i försäkringen:

Betydligt högre ersättningsnivåer
Ersättning vid fler diagnoser
Ersättning vid läs, skriv och räknesvårigheter
Kroppsskadeersättning för ungdomar
Krisstöd för hela familjen

De kunder som redan har en barnförsäkring, informeras under hösten om de förbättrade villkoren och de nya priserna som gäller.

Mer om Folksams barnförsäkringar.

För ytterligare information:
Victoria Mattes, Folksams barnförsäkringsexpert, telefon 08-772 66 60
Annika Kristensson, presschef Folksam, telefon 0725-82 19 37

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på