Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2016

Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak framlägger följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 14 april 2016.

Styrelsen Folksam Liv, att väljas t.o.m. 2017 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Göran Lindblå, ordförande Styrelseordförande OKQ8 AB Omval
Göran Arrius Ordförande Saco Omval
Elisabeth Brandt Ygeman Förbundssekreterare Handels Nyval
Lars Ericson Vd Konsumentföreningen Sthlm Omval
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening Omval
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank Omval
Maj-Britt Johansson-Lindfors Styrelseordförande Coop Nord         Omval
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF Omval
Jonas Nordling Förbundsordförande Journalistförbundet Nyval
Niklas Rengen Ekonomichef Svenska   Kommunalarbetareförbundet Nyval
Jan Rudén Förbundsordförande SEKO Omval
Eva-Lis Sirén Ordförande Lärarstiftelsen Omval

Avgår från Folksam Livs styrelse: Susanna Gideonsson, Annelie Nordström, Martin Linder.

Styrelsen Folksam Sak, att väljas t.o.m. 2017 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Styrelseordförande LO Omval
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall Omval
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet Nyval
Therese  uovelin Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket Omval
Bo Jansson Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund Omval
Anders Lago Förbundsordförande HSB Omval
Leif Linde Vd Riksbyggen Omval
Eva Lindh Socionom Omval
Magnus Ling Generalsekreterare Svenska Turistföreningen Omval
Karin Mattsson Weijber Egen företagare Omval
Anita Modin Pensionärsrepresentant Omval
Eva Nordmark Ordförande TCO Omval

Avgår från Folksam Saks styrelse: Sune Dahlquist.

Valberedningarna för Folksam Sak och Folksam Liv utgörs av:
Ylva Thörn, ordförande
Torbjörn Bredin
Tommy Ohlström
Robert Söderhjelm

För ytterligare information:
Ylva Thörn, valberedningarnas ordförande, telefon 0702-90 56 56
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, telefon 0708-31 65 26

Följ oss på