Ny rapport: Oförsäkrade barn riskerar liv i fattigdom

Ett barn som förlorar sin arbetsförmåga får klara sitt vuxna liv på 11 800 kronor i månaden – efter skatt. Det visar Folksams nya rapport, Trygg barndom, som kartlagt försäkringsskyddet för Sveriges barn.
– Unga som förlorat arbetsförmågan blir allt fattigare. Samtidigt saknar var tredje barn sjuk- och olycksfallsförsäkring, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam. 

Två åtgärder måste till för att barn ska ha samma möjligheter till trygghet som de flesta vuxna, anser Håkan Svärdman – dels krävs att föräldrarna skaffar individuella barnförsäkringar till sina barn, dels bör landets kommuner ha likvärdiga skolbarnförsäkringar.

– Dessvärre saknar 3 av 10 barn en privat försäkring och kvalitén på de många kommunala försäkringarna är långtifrån tillfredställande. Många kommuner har fortfarande för låga ersättningsbelopp och skyddet gäller inte efter skoldagens slut. Sammantaget innebär det att drygt 66 000 barn är helt oförsäkrade när de inte är i skolan, säger Håkan Svärdman.

Då Sveriges riksdag redan beslutat att kommunerna – och inte staten – äger ansvaret för skolbarnsförsäkringarna föreslår Håkan Svärdman en alternativ lösning för att göra dem likvärdiga.

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om, och barnen är det viktigaste vi har. Därför tycker jag att Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska ta fram gemensamma riktlinjer för vilka försäkringsmoment, ersättningsbelopp och avtalstider som krävs för en likvärdig och bra skolbarnsförsäkring. Dessa riktlinjer bör sedan vara vägledande när kommunerna köper skolbarnförsäkring.

Folksams rapport visar att barn som förlorar sin framtida arbetsförmåga endast har rätt till försörjningsersättningar i form av aktivitets- och sjukersättning, bostadstillägg samt en garantipension som pensionär.

– Samtliga ersättningar ligger på det som kallas ”skälig levnadsnivå”, vilket innebär att de tangerar EU:s definition av fattigdom. För närvarande handlar det om 11 800 kronor per månad, säger Håkan Svärdman.

Trygg barndom visar att också föräldrarna drabbas hårt då ett barn förlorar sin framtida arbetsförmåga.

– Föga förvånande gäller det särskilt mammorna, som riskerar förtidspension och låg pension, säger Håkan Svärdman.

Se bilaga för rapporten Trygg barndom i sin helhet.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

Följ oss på