Allt fler robotgräsklippare skadas vid åska

Ostadigt väder med åska är på väg in över delar av landet, bland annat i stockholmsområdet. Åska och blixtnedslag betyder också risk för skador på hemelektronik, där datorer och tv-apparater toppar listan över åskskadade föremål. Men nya siffror från Folksam visar också att antalet åskskadade robotgräsklippare fortsätter att öka. 

Folksam har för fjärde året i rad granskat åskskador. Siffrorna från 2015 omfattar totalt 1 464 skadade föremål orsakade av direkta nedslag som rapporterats in till Folksam.

Det är inte lika många som rekordåret 2014 då fler än 4 000 föremål anmäldes åskskadade, men trenderna kring vilka föremål som skadas håller i sig från tidigare år.

Mest utsatt är tv:n. I fler än hälften av fallen har tv:n skadats (inklusive digitalboxar och paraboler/antenner). Allra vanligast är det i lägenhet där två av tre åskskador omfattar tv. Datorer är det näst mest vanliga föremålet att skadas.

Antalet åskskadade robotgräsklippare fortsätter att öka bland dem som bor i villa. Det är en tendens som var särskilt tydlig 2013–2014 då siffran fyrdubblades, men antalet skadade robotgräsklippare ökar ytterligare 2015. I närmare 14 procent av åskskadorna i villa har robotgräsklippare skadats, och i 80 procent av dessa är robotgräsklipparen det enda skadade föremålet.

– Vi har fler eldrivna apparater i våra hem än tidigare och därför engagerar vi oss i att informera kunderna om hur man kan undvika åskskador. För att skydda robotgräsklipparen kan man installera gnistgap eller överspänningsskydd för laddstationen. Ett billigare och enklare alternativ är att koppla ur robotgräsklipparen när du vet att åska är på väg, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Störst andel åskskador rapporteras för villor. Förra året var det mer än dubbelt så många åskskador på villor jämfört med fritidshus och lägenheter sammantaget.

Så skyddar du hemelektronik vid åska:

  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten.
  • Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.
  • Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Jordfelsbrytare minskar risken för brand, men skyddar inte elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.

Skydd för robotgräsklipparen:

  • För att skydda robotgräsklipparen kan man installera gnistgap eller överspänningsskydd för laddstationen.
  • Koppla ur robotgräsklipparen när du vet att åska är på väg.

Fler tips vid åska:

  • Stäng alla fönster i huset för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig.
  • Vänta med att duscha eller bada eftersom ström kan ledas genom vattnet.
  • Använd inte selfiepinne eller paraply när det åskar – de kan dra till sig blixtar.

Läs mer på http://bit.ly/29ytBLT

För mer information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 0708-31 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på