Högsta värdeutvecklingen hittills för Folksamgruppens fastigheter

Värdeutvecklingen på Folksamgruppens fastigheter under 2016 är den högsta hittills och arbetet med att öka fastighetstillgångarna med tio miljarder kronor går fortare än planerat.

Sedan ett år är Folksamgruppens fastighetsorganisation fullbemannad med ett nybildat team om ett tiotal personer som fokuserar på att utveckla värdepotentialen i fastighetsbeståndet. Det har handlat om att ta fram projektmöjligheter och att aktivt förvalta lokalhyresportföljen. Samtidigt har teamet förvärvat fastigheter för nästan fyra miljarder kronor.

– Den nya organisationens engagemang har har redan tagit oss en bra bit på vägen mot vårt mål att öka fastighetsexponeringen rejält och snabbt. Vi gör ett historiskt starkt resultat för 2016, vilket förstås är glädjande nyheter för Folksams kunder, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör på Folksam.

För att kunna fokusera på expansion och värdeutveckling måste också den löpande fastighetsförvaltningen fungera bra, med nöjda kunder som främsta mål. Därför har Folksam ett strategiskt samarbete med Newsec kring den.

– Just nu är både hyres- och fastighetsmarknaderna mycket starka. Vi ser rekordhöga hyresnivåer på våra marknader och det finns i dagsläget inga tecken på avmattning. Det är brist på både bra kontor och bostäder, vilket gör att hyresbetalningsviljan ökar. Många investerare vill öka sin fastighetsexponering, medan utbudet av bra fastigheter är litet. Det gör att priserna stiger, säger Lars Johnsson.

Folksamgruppens fastighetsverksamhet per 2016-12-31 (2015-12-31):

  • Hyresintäkterna ökade till 1 175 (1 077) miljoner kronor. I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 2,3 procent.
  • Driftnettot ökade till 829 (721) miljoner kronor. I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 6,1 procent.
  • Uthyrningsgraden var 97 (97) procent.
  • Värdeförändringen på fastigheterna uppgick under året till 3 026 (1 716) miljoner kronor, vilket är en ökning med 14,7 (9,7) procent. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till cirka 25,5 miljarder kronor.
  • Förvärv för nästan fyra miljarder kronor.

Fastigheter är ett tillgångsslag i Folksamgruppens kapitalportföljer. Det här är den första i raden av kortare resultatredogörelser av vår fastighetsverksamhet. Vi kommer fortsättningsvis att kommentera resultatet helårsvis.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksamgruppen, 072-582 19 14, lars.johnsson@folksam.se 
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 65 26, juha.hartomaa@folksam.se

Följ oss på