Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2017

Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak framlägger följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 20 april 2017.

Styrelsen Folksam Liv, att väljas t.o.m. 2018 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Lars Ericson, ordförande Vd Konsumentföreningen Sthlm  Omval (Nyval som ordförande)
Eva-Lis Sirén Ordförande Lärarstiftelsen Omval
Göran Arrius Ordförande Saco Omval
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening Omval
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank Omval
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF Omval
Jonas Nordling Förbundsordförande Journalistförbundet Omval
Elisabeth Brandt Ygeman 2:e vice förbundsordförande Handels Omval
Tobias Baudin Förbundsordförande Kommunal Nyval
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads Nyval
Eva Nordström Vd Stockholms Kooperativa   Bostadsförening (SKB) Nyval
Mikael Åbom Vd och koncernchef Fonus   ekonomisk förening Nyval

Avgår från Folksam Livs styrelse: Göran Lindblå, Jan Rudén, Niklas Rengen, Maj-Britt Johansson-Lindfors.

Styrelsen Folksam Sak, att väljas t.o.m. 2018 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Ordförande LO Omval
Eva Nordmark Ordförande TCO Omval
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall Omval
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet Omval
Anders Lago Ordförande HSB Omval
Leif Linde Vd Riksbyggen Omval
Bo Jansson F.d. förbundsordförande Lärarnas Riksförbund Omval
Malin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket Nyval
Helena Liljedahl Vd KF Fastigheter AB Nyval 
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB Nyval
Heidi Stensmyren Förbundsordförande Sveriges Läkarförbund Nyval
Pia Carlsson Thörnqvist Varumärkes- och kommunikationschef KF ekonomisk förening Nyval

Avgår från Folksam Saks styrelse: Therese Guovelin, Eva Lindh, Anita Modin, Karin Mattsson Weijber, Magnus Ling.

Valberedningarna för Folksam Sak och Folksam Liv utgörs av: Ella Niia, ordförande Torbjörn Bredin Tommy Ohlström Robert Söderhjelm

För ytterligare information: Ella Niia, valberedningarnas ordförande, telefon 070-652 24 33 Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, telefon 0708-31 65 26

Följ oss på