Folksam kommenterar inslaget på TV4-Nyheterna

TV4-Nyheterna hade igår och i dag inslag om Folksam och kollektiv tjänstepension. Maria Rudolphi, chef för kundservice, besvarade kritiken i inslaget.

I kontakt med Folksams kundservice görs alltid en helhetsöversyn av kundens behov. Där är den kollektiva tjänstepensionen en del. Många kunder väljer att ha ett återbetalningsskydd för att trygga pensionen till de efterlevande vid ett eventuellt dödsfall. För de kunder som har sin pension hos en annan förvaltare ska återbetalningsskyddet inte vara det enda argument vi tar upp i diskussionen kring ett byte, utan vi ska alltid utgå ifrån kundens behov och beskriva de fördelar som finns med att placera sin kollektiva avtalspension i Folksam.

Vill man flytta över sin kollektiva tjänstepension eller byta förvaltare till Folksam så görs det i flera steg. Först sker ett samtal mellan kunden och kundservice där blanketten gås igenom. Därefter sänds blanketten till kunden, där gulmarkeringar utifrån samtalet kan finnas med. Tillsammans med blanketten medföljer ett brev. Kunden kryssar sedan själv i blanketten, signerar och postar.  Efter det skickas en bekräftelse från valcentralen (Fora, Collectum m.fl.) till kunden på ny- eller omvalet. När Folksam får uppgifter från valcentralen om att kunden valt oss skickas försäkringshandlingar ut.

Det är viktigt att komma ihåg att det här är process med många steg och inget som utförs muntligen över telefon.  Vår uppgift på Folksam är att informera så mycket det går så att kunden känner sig både nöjd och trygg. Vi kommer att se över rutinerna om det är något vi behöver förtydliga ytterligare så att vi alltid erbjuder bra lösningar för våra kunders behov så att de får en bra pension.

 

Följ oss på