Folksamgruppen i nytt förvärv av gröna obligationer från Världsbanken

Folksamgruppen har i ett exklusivt förfarande förvärvat gröna obligationer som Världsbankens organ för privat sektor IFC gett ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar. Därmed är etappmålet om tolv miljarder kronor passerat och ett nytt mål om 25 miljarder kronor har fastslagits.

Investeringen på 350 miljoner amerikanska dollar motsvarar knappt tre miljarder kronor och är Folksamgruppens andra i samma storlek med ett Världsbanksorgan som låntagare.

– Jag är mycket glad över vårt nära samarbete med Världsbankens olika organ. För våra kunder innebär det här omfattande engagemanget i gröna obligationer trygg avkastning, samtidigt som deras pengar bidrar till miljö- och klimatsmarta projekt, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen.

Emittent är The International Finance Corporation (IFC), som är ett av Världsbankens fem organ. IFC ger lån till projekt i tillväxt- och utvecklingsländer för att främja deras utveckling och uppbyggnad. Det kan handla om allt från vattenkraftprojekt i länder som Costa Rica och Chile till solkraftprojekt i Indien.

– Vi på IFC är mycket nöjda över att kunna samverka med Folksam i denna viktiga transaktion av gröna obligationer. Vi välkomnar Folksamgruppens beslut att införliva klimathänsyn i sina investeringsbeslut och att stötta Världsbankens ambitiösa klimatstrategier, säger Ben Powell, ansvarig för finansiering på IFC.

Efter den aktuella investeringen har Folksamgruppen sedan maj 2016 investerat närmare 15 miljarder kronor i gröna obligationer. Därmed är etappmålet om tolv miljarder kronor uppnått. Folksamgruppen har samtidigt slagit fast ett nytt mål om att före utgången av 2018 ha 25 miljarder kronor i gröna obligationer.

– Folksamgruppen tillhör idag de största privata köparna av gröna obligationer i världen. Våra uppemot 15 miljarder kronor motsvarar nästan fyra procent av våra totala placeringstillgångar. Våra investeringar i gröna obligationer är en viktig del i vår strävan att främja hållbar utveckling och leva enligt Folksams vision, säger Jens Henriksson.

Investeringen fördelar sig enligt följande inom Folksamgruppen: Folksam Liv 159 miljoner amerikanska dollar, Folksam Sak 46 miljoner amerikanska dollar och KPA Pension 145 miljoner amerikanska dollar.

För ytterligare information: 
Michael Kjeller, chef kapitalförvaltning Folksamgruppen, 08-772 73 21
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 65 26

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Om IFC
IFC är en del av Världsbanken och den största institutionen som fokuserar på den privata sektorn i utvecklingsländer. Organisationen arbetar med fler än 2 000 företag, nyttjar kapital, kunnande och påverkar för att skapa marknader och möjligheter på världens svåraste platser. 2017 gav IFC upphov till rekordstora 19,3 miljarder amerikanska dollar i långsiktig finansiering i utvecklingsländer, och stärkte därmed den private sektorns möjligheter att hjälpa utrota fattigdom och främja delat välstånd. Läs mer på www.ifc.org.

 

Följ oss på