Forskning om demenssjukdomar belönas med Nordiska Medicinpriset 2017

Nordiska Medicinpriset 2017 avseende forskning om demenssjukdomar tilldelas forskarna Gunhild Waldemar, Köpenhamns universitet och Kaj Blennow, Göteborgs universitet.

Nordiska medicinpriset, som utdelas av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam, är ett av Nordens största medicinpriser och utdelas årligen. Prissumman på en miljon kronor, som i år delas av de två pristagarna, tilldelas för ”särskilt framstående vetenskapliga insatser” inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsförfarande där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden inbjuds att föreslå pristagare.

Nordiska Medicinpriset kommer att delas ut den 1 februari 2018 i Folksams lokaler på Bohusgatan 14 i Stockholm. Inbjudan till prisutdelning och pristagarnas föreläsningar skickas separat.

Styrelsens prismotivering

”För deras internationellt ledande forskning som skapat en omfattande och viktig vetenskaplig bas rörande demenssjukdomars förekomst, orsaker och behandlingsmöjligheter.”

Individuella motiveringar avseende pristagarna

  • Professor Gunhild Waldemar utses till pristagare för sina kliniska studier rörande funktionell avbildning av hjärnan vid normalt åldrande och vid demenssjukdomar, samt för sitt pionjärarbete med att skapa bästa möjliga vård för patienter med demenssjukdomar.
  • Professor Kaj Blennow utses till pristagare för sina grundläggande studier av biomarkörer för Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar, samt för sina epokgörande studier rörande molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom.
     

För ytterligare information:

Björn Rydevik, professor och ordförande i Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset
mobil: +46 705 400 939

Gunhild Waldemar, professor 
mobil: +45 263 025 80

Kaj Blennow, professor
mobil: +46 761 073 835
 

Om Nordiska Medicinpriset

Det Nordiska Medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser och delas varje år ut till en eller flera forskare som belöning för en framstående vetenskaplig prestation. Prissumman är en miljon kronor och delas ut av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset (tidigare SalusAnsvarstiftelsen), som har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning som tillkom 1979 vid dåvarande försäkringsbolaget Salus 50-årsjubileum. När Folksam 2013 förvärvade SalusAnsvar ändrades namnet på priset till ”Nordiska Medicinpriset” och priset utdelas i samarbete med Folksam.

Följ oss på