Folksamgruppen investerar i skog

Folksamgruppen satsar på skog genom att investera i den svenska skogsfonden Silvestica Green Forest AB. Därmed får kunderna indirekt tillgång till ett nytt tillgångsslag i sina portföljer. Folksamgruppen investerar totalt 50 miljoner euro.

Det är SEB och CRK Forest Management som ligger bakom fonden. För Folksamgruppen bidrar investeringen framför allt positivt till riskspridningen i tillgångsportföljerna. 

– Det här engagemanget i skogstillgångar passar oss bra och bidrar både till fortsatt god avkastning till våra kunder och en hållbar utveckling. Investeringen ger oss realtillgångar med säkra och stabila kassaflöden, samtidigt som den har låg korrelation med aktiemarknaden, säger Michael Kjeller, chef för Folksamgruppens kapitalförvaltning.

Silvestica ska förvärva skogsmark i Sverige, Finland och de tre baltiska länderna. Fonden ska förvalta och förädla skogsinnehavet ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och en stabil direktavkastning. Målsättningen är att Silvestica inom tre till fem år ska äga skogsmark motsvarande 500 miljoner euro.

Investeringen inom Folksamgruppen fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 22 miljoner euro, KPA Pension 22,5 miljoner euro och Folksam Sak 5,5 miljoner euro.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, Folksamgruppen, 08-772 73 21, michael.kjeller@folksam.se

Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 65 26, juha.hartomaa@folksam.se

Följ oss på