Styrelserna i Folksam Liv och Folksam sak fastslagna

Styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak fastslogs vid årsstämman den 19 april.

Styrelsen Folksam Liv, till och med 2019 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Lars Ericson, ordförande Vd Konsumentföreningen Sthlm Omval
Göran Arrius Ordförande Saco Omval
Britt Hansson Vd/koncernchef OK ekonomisk förening Omval
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank Omval
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF Omval
Jonas Nordling Förbundsordförande Journalistförbundet Omval
Elisabeth Brandt Ygeman 2:e vice förbundsordförande Handels Omval
Tobias Baudin Förbundsordförande Kommunal Omval
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads Omval
Eva Nordström Vd Stockholms Kooperativa Omval
Bostadsförening (SKB)
Mikael Åbom Vd och koncernchef Fonus ekonomisk förening Omval
Johanna Jaara Åstrand Förbundsordförande Lärarförbundet Nyval

Eva-Lis Sirén avgick från Folksam Livs styrelse och ersattes av Johanna Jaara Åstrand.

Styrelsen Folksam Sak, till och med 2019 års stämma:

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande Ordförande LO Omval/Nyval
Eva Nordmark Ordförande TCO Omval
Ulf Andersson Ekonomichef IF Metall Omval
Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet Omval
Anders Lago Förbundsordförande HSB-riksförbund Omval
Leif Linde Vd Riksbyggen Omval
Malin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket Omval
Helena Liljedahl Vd KF fastigheter AB Omval
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB Omval
Heidi Stensmyren Förbundsordförande Sveriges läkarförbund Omval
Pia Carlsson Thörnqvist Chef varumärke och medlem KF ekonomisk förening Omval
Åsa Fahlén Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund Nyval

Bo Jansson avgick från Folksam Saks styrelse och ersattas av Åsa Fahlén.

Följ oss på