Folksam ledande i branschen på jämställdhet mellan könen

Folksam är branschledande på jämställdhet. Bilden visar (från övre vänsterkant) AnnKristine Wuopio Mogestedt, chef Skador och Pensionsservice. Ylva Wessen, chef vd-staben och vice vd. Harriet Pontán, chef Människor och miljöer. Anna-Karin Laurell, chef Affärsområdeschef Liv. Carina Lundberg Markow, chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning. Karin Stenmar, hållbarhetschef. Elisabeth Sasse, chef Affärsområdeschef Sak. Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam.

Folksam visar vägen bland svenska försäkringsbolag med en jämn fördelning av könen i både Koncernledning och övriga chefsled.

– I Folksam strävar vi efter mångfald eftersom det speglar ett snitt av vår kundbas och vi är särskilt duktiga på jämställdhet mellan könen. Idag är 48 procent av vårt chefsled kvinnor och koncernledningen är helt jämställd med 50 procent kvinnor, säger Jens Henriksson, vd, Folksam.

Enligt en undersökning publicerad av stiftelsen Allbright kring andelen kvinnor på chefspositioner i ett antal länder ligger Sverige i topp, men blir ändå omkörda av USA.

En jämförelse vad gäller könsfördelning i koncernledningen mellan de stora försäkringsbolagen i Sverige visar att Folksam, till skillnad från nästan alla övriga försäkringsbolag, har en helt jämställd koncernledning och näst intill jämställd könsdelning i övriga chefsled. I hela medarbetarstyrkan är andelen kvinnor 53 procent.

– Vi tror att jämställda grupper fattar bättre beslut. Det är glädjande att vårt arbete visar att vi just i det här avseendet ligger i framkant, säger Harriet Pontán, chef Människor och miljöer i Folksam.

Att arbeta för jämställdhet mellan könen är ett strategiskt mål för Folksam och​ ett sätt att vara en attraktiv arbetsplats, ett sätt att öka lönsamheten och utveckla mer attraktiva produkter och service. Allt till nytta för kunderna.

Hur ser Folksam på utvecklingen framåt vad gäller jämställdhetsarbetet?
– Vår ambition är naturligtvis att hålla i det vi uppnått. Det gäller att arbeta kontinuerligt med att kartlägga och göra relevanta insatser. Vi vet till exempel att män rent generellt tar ut färre föräldraledighetsdagar. Det här är en viktig fråga för framtida jämställdhet och för mäns och kvinnors karriärer, säger Harriet Pontán.

Andel kvinnor och män i Koncernledningen

​​Bolag ​Män ​Kvinnor
​Folksam ​50% ​50%
​Skandia ​60% ​40%
​IF ​85% ​15%
​Trygg-Hansa ​73% ​27%
​Länsförsäkringar​ AB ​50% ​50%​
​​Dina Försäkringar AB ​55% ​45%

​Källa: Respektive bolags hemsida

Folksams pressjour
+46 8-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på