Stor risk för översvämningsskador vid skyfall i torkans spår

Efter en varm och torr inledning på sommaren börjar nu regn och kraftigare skyfall söka sig in över Sverige. Torkan ger dessutom anledning till oro för vad som händer vid eventuella skyfall. Undermåliga dagvattenledningar och regn som tagit sig in i källare är den vanligaste orsaken till översvämningsskador, ser Folksam i en ny undersökning.

– När det är väldigt torrt får marken problem att ta upp stora mängder regn som faller på en kort tid. Det leder till att regnet då tar andra vägar samt skapar översvämning inte bara på gator utan tyvärr även i källare, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Bland villaägare är de främsta orsakerna till skador dels att vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus, dels att regnvattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Framför allt tar sig regnvatten in genom dörrar. Det har enligt Folksams granskning skett i över hälften av fallen där en översvämningsskada bland villor har uppstått.

– Samtidigt ser vi att i nästan tio procent av fallen har regnvattnet kommit in via marken, grunden eller orsakats av en överfull dagvattenbrunn. Här är det viktigt att kommunen tar sitt ansvar för att minimera riskerna för översvämning, säger Erik Arvidsson.

Sommaren 2014 såg Folksam hur översvämningsskadorna stack iväg bland annat på grund av långvarig torka i kombination med kraftiga skyfall.

– Sommaren 2018 har inletts med värme, torka och skogsbränder. På det sättet är inledningen på årets sommar väldigt lik sommaren 2014. Eftersom marken är så torr är det extra stor risk för översvämning i år om ett skyfall kommer, vilket vi redan har sett, säger Erik Arvidsson.

Hälften av alla anmälda översvämningsskador som inkom till Folksam under 2017 skedde i Skåne och Västra Götaland. Det är i första hand villaägare som drabbas av översvämningsskador. Sett bara till dessa två län står villaägarna för 44 procent av de anmälda skadorna.

– Vi vet hur jobbigt det är att drabbas av översvämning och därför lägger vi ner ett stort engagemang på att hjälpa våra kunder att skydda sina hem. För att undvika översvämning i källaren kan man som villaägare göra ett flertal saker. Att ha en bra lutning från byggnaden minskar risken för översvämning vid skyfall, liksom att rensa och se över dagvattenbrunnar, hängrännor och golvbrunnar i trappnedgången, säger Erik Arvidsson.

Folksams tips för skydd mot översvämning

Du som bor i lägenhet:

  • Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.
  • Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd
  • Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet – då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.
  • Förvara stöldbegärlig egendom i lägenheten, inte i förrådet – till exempel tv-apparater, datorer etc. Även om den kan ersättas via hemförsäkringen vid översvämning eller brand i förråd, så ersätts den inte vid inbrott i förråd.

Du som bor i villa/fritidshus:

  • Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i till exempel källarväggar.
  • Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.
  • Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.
  • Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.
  • Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.
  • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning.

Läs mer på: www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skador-under-aret/skyfall

För mer information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 0708-31 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på