Folksam störst i Sverige på cirkulär egendomshantering

Varje år återanvänder och återvinner Folksam stora mängder elektronikavfall. Genom ett samarbete med Godsinlösen AB tas skadat lösöre om hand och ges ett förlängt liv genom rekonditionering, reparation och vidare försäljning.

Elektronikavfall är den typ av avfall som ökar mest. Mellan 60 till 90 procent av den totala mängden elektronikavfall exporteras och deporteras idag illegalt runt om i världen. Räknat i capita är det i västra och norra Europa som producerar mest elavfall.

Som en del i sitt hållbarhetsarbete återvinner Folksam idag drygt 90 procent av allt skadat gods, där skadade mobiltelefoner är den största delen. Godsinlösen AB ”up-cyklar” produkter som annars skulle gå förlorade, antingen till materialåtervinning eller förbränning. Produkterna får via GIAB ett förlängt liv enligt den cirkulära ekonomins principer; avfall är lika med en resurs.

– Där vi tidigare tillämpade kontantreglering återvinner vi nu skadat gods på ett sätt som är mer skonsamt för miljön. Dessutom leder detta till nöjda kunder samt till besparingar för Folksam. Det blir win, win, win, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef för Folksam.

Folksam har bara under 2017 gjort en miljöbesparing på 2749 ton i avfallsbesparing och 1423 ton i koldioxidbesparing.

Det här gör att Folksam är störst i Sverige på cirkulär egendomshantering sett till antalet saker som återvinns och återanvänds.

 

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på