Oförändrade betyg i Söderberg & Partners rapport Hållbara Pensionsbolag

I årets rapport ”Hållbara pensionsbolag 2018” från förmedlaren Söderberg & Partners får Folksam och KPA Pension oförändrade betyg jämfört med fjolårets undersökning.

Rapporten fokuserar på tre delområden: process för hållbara investeringar, påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande. Söderberg & Partners lägger stor vikt vid ”positivt urval” ur hållbarhetshänseende. De premierar inte att utesluta bolag eller sektorer av hållbarhetsskäl. Det finns flera skäl att utesluta riskfyllda bolag och sektorer, ett skäl är att våra kunder vill att vi gör det.

Folksam får helhetsbetyget gul och KPA Pension får helhetsbetyget röd. Bland övriga bolag som ingår i undersökningen får AMF, Alecta, Nordea högre betyg och Skandia, Swedbank, SEB Gamla, SEB Pension och försäkring får lägre betyg jämfört med föregående år.

– Det kan uppfattas nedslående att våra bolag inte fått ett förbättrat totalbetyg. Men, tittar vi på de olika delkomponenterna så kan vi notera att både Folksam och KPA Pension har förbättrat betygen inom delområdena påverkansarbete samt hållbarhetsambitioner och värdeskapande. Folksam och KPA Pension är därmed de båda bolag som förbättrat sig mest på delområdesnivå, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet.

– Rapporten nämner inte att Folksam och KPA Pension är stora investerare inom gröna- och hållbara obligationer. Som vi kommunicerade tidigare i år har vi till exempel under hösten nått målet att investera 25 miljarder kronor i gröna obligationer. Vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld och därför är vi väldigt stolta över att vi nyligen blev uppmärksammade av Världsbanken för de insatser våra investeringar gör för att främja hållbar utveckling och utrota fattigdom. Även om vi naturligtvis beklagar att vårt arbete med en ansvarsfull kapitalförvaltning inte syns i Söderberg & Partners rapport är vi stolta med det arbete vi bedrivit under 2018 och under 2019 är jag säker på att vi kommer att ta nya steg framåt i utvecklingen, säger Michael Kjeller.

I november i år publicerade även förmedlaren Max Matthiessen en rapport som undersökte hur Sveriges största pensionsförvaltare tar ansvar genom sina investeringar. Folksam och KPA Pension kom väl ut i den rapporten och vi  toppade tillsammans med AMF, Alecta och SPP listan inom kategorin traditionell försäkring. Inom fondförsäkring fick Folksam totalbetyget Godkänd.

För ytterligare information:

Folksamgruppens pressjour  08-772 66 60

Följ oss på