Fallolyckor i trafiken stor del av fotgängarolyckor

Folksam har genomfört en studie av fotgängarolyckor i trafiken under åren 2007-2016. De allra flesta allvarliga skadorna inträffar under vinterhalvåret, då två tredjedelar av olyckorna sker. Om fallolyckor bland gående skulle räknas med i det totala antalet av allvarligt skadade i trafiken skulle de stå för nära hälften av olycksfallen. Det visar en ny studie från Folksam.

Förutom att se vilken typ av olyckor det rör sig om har även allvarlighetsgraden studerats samt var, när och vem som råkar ut för den här typen av olycka.

– Det vi kan se är bland annat att fallolyckor i trafiken är betydligt vanligare än att fotgängare skadas vid krock med ett fordon. Fallolyckor i trafiken beror ofta på att den gående har halkat eller snubblat och tappat balansen till följd av kanter eller andra ojämnheter i vägytan, säger Helena Stigson, forskare på Folksam.

Bland fotgängare som skadats svårt kunde tre olika grupper urskiljas. Den första gruppen innefattade främst fallolyckor bland äldre kvinnor som ramlat på gång- och cykelbanor framför allt under vinterhalvåret. Ungefär 70 procent av de allvarligt skadade i en fallolycka är kvinnor, oavsett ålder. En majoritet är 55 år och äldre.

Den andra gruppen innefattade medelålders och äldre kvinnor som skadats på bilvägar och i korsningar, både i fallolyckor och i kollision med ett motorfordon, medan den tredje gruppen främst bestod av medelålders och äldre män som skadats i fallolyckor i trafiken.

Bland dödsolyckor hos fotgängare urskiljer sig två grupper. Den ena innefattar främst män i glesbygd, som omkommit i kollision med bilar. Dessa olyckor skedde relativt ofta under nattetid och helger. Den andra gruppen består mestadels av äldre personer som är involverade i olyckor både på gång- och cykelbanor samt på bilvägar under dagtid i tätbebyggda områden.

– Vi vet sedan tidigare studier att det är särskilt riskfyllt vid väderväxlingar dagtid, exempelvis när milt väder slår om till minusgrader i kombination med snöfall. Antalet fotgängare som skadas allvarligt i fallolyckor kan under vissa vintermånader vara dubbelt så många som det totala antalet skadade trafikanter i övriga trafikolyckor, säger Helena Stigson.

De fallolyckor som sker på grund av is eller snö inträffar i huvudsak under dagtid mellan klockan 7-18, under förhållandevis få dygn. Omkring 50 procent av de allvarliga skadorna är armar och händer, 38 procent fötter och ben och fyra procent är huvudskador.

– Eftersom fallolyckor står för en så stor del av allvarliga skador bland fotgängare och då vi ser att det är främst på vintern som de sker, är det viktigt att kommuner och fastighetsinnehavare tar sitt ansvar och snöröjer och halkbekämpar, säger Helena Stigson.

Tips

  • Använd halkskydd eller bra vinterskor
    • Sulor av gummi har bättre grepp än plast
    • Mönstrad sula är bättre än slät
    • Använd gärna broddar eller skor med dubbar eller speciell sula så kallad Arctic Grip™
  • Gör stärkande balansövningar framförallt för bålen. Bra övningar finns hos Socialstyrelsens kampanj Balansera mera.
  • Stärk skelettet genom att träna och promenera.
  • Vi avråder från att stanna inne eftersom daglig fysisk aktivitet generellt är väldigt positivt för hälsan.

Mer information

Helena Stigson, forskare Folksam, 070-831 62 04
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på