Folksamgruppen fortsätter att investera i infrastruktur

Folksamgruppen investerar 70 miljoner euro i EQT:s fjärde infrastrukturfond som totalt reser 9 miljarder euro. Investeringen bidrar till att diversifiera försäkringsgruppens portföljer genom fortsatt fokus på infrastruktur.

Behovet av infrastrukturinvesteringar i Europa och Nordamerika förväntas öka kraftigt framöver till följd av ökad befolkning, urbanisering och att det under lång tid har underinvesterats i infrastruktur. EQT:s fjärde infrastrukturfond (EQT Infrastructure IV) kommer att fokusera på energi, transport och logistik, miljö, telekom och social infrastruktur i dessa regioner.

För Folksamgruppens del bidrar investeringen till den fortsatta diversifieringen av portföljerna genom ökad exponering mot infrastruktursektorn. Den är ett ytterligare steg i strategin att investera i tillgångar som ger god riskspridning med en hög riskjusterad avkastning samt låg korrelation med aktiemarknaden. Folksamgruppen var också investerare i EQT:s två första infrastrukturfonder.

Fördelningen inom Folksamgruppen fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 32 miljoner euro och KPA Pension 38 miljoner euro.

Läs mer om EQT Infrastructure IV här:

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

Följ oss på