Folksamgruppen fortsätter att investera i infrastruktur

Folksamgruppen investerar 70 miljoner euro i EQT:s fjärde infrastrukturfond som totalt reser 9 miljarder euro. Investeringen bidrar till att diversifiera försäkringsgruppens portföljer genom fortsatt fokus på infrastruktur.

Behovet av infrastrukturinvesteringar i Europa och Nordamerika förväntas öka kraftigt framöver till följd av ökad befolkning, urbanisering och att det under lång tid har underinvesterats i infrastruktur. EQT:s fjärde infrastrukturfond (EQT Infrastructure IV) kommer att fokusera på energi, transport och logistik, miljö, telekom och social infrastruktur i dessa regioner.

För Folksamgruppens del bidrar investeringen till den fortsatta diversifieringen av portföljerna genom ökad exponering mot infrastruktursektorn. Den är ett ytterligare steg i strategin att investera i tillgångar som ger god riskspridning med en hög riskjusterad avkastning samt låg korrelation med aktiemarknaden. Folksamgruppen var också investerare i EQT:s två första infrastrukturfonder.

Fördelningen inom Folksamgruppen fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 32 miljoner euro och KPA Pension 38 miljoner euro.

Läs mer om EQT Infrastructure IV här:

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2018-05-28

Var:  Haymarket, Stockholm När:  15 maj 2018 Hur många:  Cirka 50 personer Vad beslutades:  Vanliga stämmofrågor. Flera nya ledamöter vald...

2019-10-17

Om du bedriver forskning med fokus på barns hälsa, hälsofrämjande forskning inom vägtransportområdet och idrottsskador så har du chans att s...

Följ oss på