Folksamgruppen kommenterar händelseutvecklingen runt Swedbank

Vi ser allvarligt på uppgifterna i rapporteringen i Uppdrag granskning och SVT. För Folksamgruppen är det viktigt att transparens och tydlighet präglar Swedbanks arbete mot penningtvätt. Det är en fråga om förtroende för banken och det påverkar även våra kunder. Precis som vi tidigare kommunicerat väntar vi på tillsynsmyndigheternas granskning.

Ekobrottsmyndigheten har idag genomfört en razzia hos Swedbank. Vi kommenterar inte då den är en del av den pågående förundersökningen om obehörigt röjande av insiderinformation.

Följ oss på