Folksamgruppens kommentar på regleringen av tjänstepensionsföretag

Regeringen har presenterat lagrådsremissen om en ny reglering för tjänstepensionsföretag. Lagförslaget väntas antas av riksdagen senare i år och träda i kraft den 1 december 2019.

Lagförslaget implementerar direktivet IORP 2, EU:s andra tjänstepensionsdirektiv.

– Med tanke på tjänstepensionernas stora och ökande betydelse för mångas framtida försörjning, är det viktigt att lagstiftningen ger goda förutsättningar för trygga och hållbara pensioner. Vi välkomnar en reglering som är särskilt anpassad för långsiktiga åtaganden som tjänstepensioner, säger Jens Henriksson, koncernchef för Folksamgruppen.

En central fråga är nivån på det buffertkapital som tjänstepensionsföretag ska ha, eftersom kapitalkraven är avgörande för avkastningen och därmed för våra försäkrades pensioner på lång sikt. Vi välkomnar därför att regeringen föreslår ett kapitalkrav i linje med gällande nivå.

I sommar kommer Finansinspektionens förslag till föreskrifter för tjänstepensionsföretag.  Den innehåller flera nyckelfrågor bland annat om frågor som rör kapitalkrav.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-06-03

Idag på internationella cykeldagen släpper vi på Folksam ett nytt cykelhjälmstest och i år har vi testat både barn- och vuxenhjälmar. Precis...

2021-03-04

  Tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik har vi på Folksam genomfört en studie där vi kartlagt hur gravida använder bältet. S...

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

Följ oss på