Folksamgruppens kommentar på regleringen av tjänstepensionsföretag

Regeringen har presenterat lagrådsremissen om en ny reglering för tjänstepensionsföretag. Lagförslaget väntas antas av riksdagen senare i år och träda i kraft den 1 december 2019.

Lagförslaget implementerar direktivet IORP 2, EU:s andra tjänstepensionsdirektiv.

– Med tanke på tjänstepensionernas stora och ökande betydelse för mångas framtida försörjning, är det viktigt att lagstiftningen ger goda förutsättningar för trygga och hållbara pensioner. Vi välkomnar en reglering som är särskilt anpassad för långsiktiga åtaganden som tjänstepensioner, säger Jens Henriksson, koncernchef för Folksamgruppen.

En central fråga är nivån på det buffertkapital som tjänstepensionsföretag ska ha, eftersom kapitalkraven är avgörande för avkastningen och därmed för våra försäkrades pensioner på lång sikt. Vi välkomnar därför att regeringen föreslår ett kapitalkrav i linje med gällande nivå.

I sommar kommer Finansinspektionens förslag till föreskrifter för tjänstepensionsföretag.  Den innehåller flera nyckelfrågor bland annat om frågor som rör kapitalkrav.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på