Tips för dig på elsparkcykel

Elsparkcyklar har blivit ett vanligt inslag på gatorna. Samtidigt skadar sig allt fler på det populära fordonet och som försäkringstagare gäller det att se upp. I värsta fall är den som framför elsparkcykeln helt oförsäkrad.

I förra veckan omkom en ung man på elsparkcykel när han kolliderade med en bil i en korsning i Helsingborg, samtidigt vittnar sjukvården på flera håll i landet att akutmottagningarna fylls av personer som skadat sig på elsparkcyklar. De som söker vård har många gånger sårskador i ansiktet och frakturer och stukningar på leder.

Populära att hyra

Sedan förra hösten har flera företag som hyr ut elsparkcyklar etablerat sig i Sverige och i storstäderna har fordonet blivit ett komplement till andra transportmedel. Eftersom fordonstypen är relativt ny finns ingen klar statistik över antalet olyckor, men allt tyder på att de blir fler. Enligt en färsk undersökning från USA är elsparkcyklarna oftare inblandade i trafikolyckor än cyklar och dessutom saknar förarna i större utsträckning hjälm, jämfört med cyklister.

Förutsatt att elsparkcykeln har en toppfart under 20 kilometer per timme och en motorstyrka på under 250 watt klassas fordonet som cykel, vilket innebär att den ska framföras på cykelbana och endast i undantagsfall på allmän väg och trottoarer. Om den framförs på trottoarer ska det ske i gångfart och förare under 15 år måste använda hjälm.

Håll koll på skyddet

Som försäkringstagare gäller det dock att ha koll på vilket skydd man har. Den som saknar en olycksfallsförsäkring eller livförsäkring är helt oskyddad på en elsparkcykel. När den är att betrakta som cykel omfattas man av hemförsäkringen, men hemförsäkringen saknar olycksfallsskydd. Blir den stulen går det på hemförsäkringen.

– Om fordonet hade betraktats som en moped (konstruerat för en hastighet av högst 25 km/timmen och vars effekt inte överskrider 1 kilowatt). finns krav på en trafikförsäkring, som innehåller ett skydd för den som skadas, säger Åsa Sköldefalk, produktutvecklare på Folksam.

Företagen som tillhandahåller elsparkcyklar för uthyrning uppmanar användarna att använda hjälm och följa trafikreglerna, men användaren kan inte lägga ansvar på uthyraren och de saknar också försäkringar som omfattar den som i slutändan färdas på elsparkcykeln.

– Många riskerar alltså att köra helt oförsäkrat och därmed stå utan skydd om olyckan är framme, säger Åsa Sköldefalk.

Tips till dig som hyr elsparkcykel

  • Kör aldrig utan hjälm
  • Lär känna fordonet innan du ge dig ut i trafiken
  • Följ trafikreglerna
  • Undvik trottoarer
  • Håll koll på ditt försäkringsskydd
  • Hyr aldrig en elsparkcykel om du har druckit alkohol
  • Lämna inte elsparkcykeln så att den blockerar trottoaren eller hindrar framkomlighet
  • Skjutsa aldrig någon på en elsparkcykel
  • Visa hänsyn till gående och andra trafikanter

Läs mer om Folksams olycksfallsförsäkring

Följ oss på