Folksam koncentrerar verksamheten

Allt fler kunder vill sköta sina försäkringsärenden via digitala tjänster. Folksam gör därför under 2020 en rad strategiska kontorsförändringar genom att satsa med egna kontor på orter där det finns goda möjligheter för rekrytering och utveckling av medarbetare. Verksamheten vid kontoren i Jönköping, Växjö, Västerås och Umeå förändras som en följd av detta.

Antalet inkommande samtal till kundservice har minskat och allt fler kunder önskar kunna sköta sina försäkringsärenden via digitala kanaler. Mot den bakgrunden anpassar Folksam sin organisation efter kundernas önskemål och beteende.

Under 2020 sker en rad strategiska kontorsförändringar som innebär att viss verksamhet flyttas från Jönköping, Växjö, Västerås och Umeå. Kvarvarande verksamhet på dessa orter, i första hand rådgivning och viss skadeverksamhet, flyttas till mindre kontor.

– Kundernas behov av kontakt med sitt försäkringsbolag förändras snabbt då allt fler önskar göra alltmer digitalt. För Folksam, som ägs av kunderna, är det viktigt att följa kundernas mönster och möta dem där de vill möta oss och när det passar dem, säger Per Ardehed, chef Folksam Marknad och försäljning.

För ytterligare information: 
Kajsa Forsberg Moström, presschef Folksamgruppen,

0708 31 64 07

Följ oss på