Folksam inte längre del av Konkurrensverkets utredning

Konkurrentverket har den 15 april beslutat att avskriva utredningen gentemot Folksam ömsesidig sakförsäkring i Konkurrensverkets utredning avseende misstänka konkurrensbegränsningar i kommunala upphandlingar.

– Det är positivt att Konkurrensverket utreder misstänkta överträdelser av konkurrensreglerna på allvar och att de har genomfört en ordentlig utredning i detta ärende. Vi har samarbetat fullt ut ända sedan utredningen inleddes gentemot Folksam. Det är  mycket glädjande att Folksam inte längre är en del av den fortsatta utredningen, säger Björn Nordin, chef Koncernstaben Folksamgruppen.

Följ oss på