Folksamgruppen är en av Sveriges största investerare

Folksamgruppens kapitalförvaltning ansvarar för att kundernas pengar förvaltas med god avkastning och på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Investeringarna fördelar sig inom aktier, fastigheter, räntebärande tillgångar och specialplaceringar.

För att få en överblick över de senaste tio investeringarna och även några andra viktiga händelser har vi gjort en sammanfattande film som ger en bra översikt cirka tolv månader bak i tiden.

– Vår storlek ger oss möjligheter att påverka vår omvärld på både kort och lång sikt. Som investerare och ägare kan vi driva en rad frågor som vi vet är viktiga för kunderna. De ska kunna känna sig säkra på att vi både arbetar för god avkastning och för ett mer hållbart samhälle. Jag blir riktigt stolt när jag ser alla affärer samlade i en film, säger Michael Kjeller vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.

Följ oss på