Folksamgruppen deltar på internationell omstartskonferens

Världen slåss just nu mot coronapandemin och dess förödande humanitära och ekonomiska konsekvenser. Det är i världens fattigaste länder människor drabbas hårdast. Där kommer pandemin att skörda miljontals offer, inte främst av själva viruset, utan av dess följdverkningar.

Omstarten efter coronapandemin skapar en unik möjlighet att investera för framtiden i en hållbar värld som accelererar resan mot nettonollutsläpp och där vi klarar globala målen i Agenda 2030.

Den 3 juni samlas några av världens största kapitalförvaltare och investerare inklusive Folksamgruppen, på inbjudan av FN och biståndsmyndigheten Sida, för en konferens om vägen framåt. Tillsammans med civilsamhället, regeringsföreträdare och internationella organisationer kommer man diskutera hur vi efter coronakrisen bygger en bättre värld genom långsiktiga investeringar som bidrar till fattigdomsminskning och en hållbar utveckling.

Det är den första globala konferens som organiserats i samarbete med Global Investors for Sustainable Development (GISD), efter bildandet i höstas. Nätverket består av 30 organisationer med vd:ar och arbetsgrupper för några av världens största banker, försäkringsbolag, pensionsfonder och företag. Swedish Investors for Sustainable Development (SISD) – bildat och organiserat av biståndsmyndigheten Sida – har varit en inspiration till nätverket, och är också en av dess medlemmar.

Folksamgruppen är en av medlemmarna i SISD och förvaltar cirka 442 miljarder kronor. Folksamgruppens vd och koncernchef Ylva Wessén och Britta Burreau, vd för KPA Pension deltar i SISD. Det privata kapitalet gör redan, men kan göra ännu större skillnad för klimatomställningen, jämställdheten, fattigdomsbekämpningen och andra globala mål i Agenda 2030.

– Folksamgruppen bidrar på olika sätt för att påverka det samhälle som kommer ut ur krisen. Vi deltar därför gärna i diskussioner om Sveriges omstart och även världens omstart och vilken roll vi kan spela, säger Ylva Wessén i en kommentar.

Tillsammans förvaltar investerarna som ingår i Global Investors for Sustainable Development 154 000 miljarder kronor. Det är mer än 100 gånger mer än världens samlade bistånd idag. Och 154 gånger svenska statsbudgeten. Svenska Swedish Investors for Sustainable Development har ett investeringskapital på cirka 8 000 miljarder kronor. Det kan jämföras med det svenska biståndet som i år är 52 miljarder . Det motsvarar också 8 gånger svenska statsbudgeten.

På webkonferensen deltar bl.a. finansminister Magdalena Andersson, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, biståndsminister Peter Eriksson, vd:ar för några av världens största investerare, representanter för utvecklings- och civilsamhället. Bland inledningstalarna finns Kronprinsessan Victoria och FN:s vice generalsekreterare Amina J. Mohammed.

 

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

Följ oss på