Fortsatt många fortkörningar bland yrkesförare

Folksam har för tredje året i rad mätt hastighetsöverträdelser bland yrkesförare. Resultatet i år är nedslående. Andelen hastighetsöverträdelser ökar kraftigt jämfört
med föregående år, och en av fyra kör mer än över tio km/h för fort.

Folksam har mätt hastigheter bland yrkesförare, och den visar på att i 71 procent av alla mätningar har föraren kört för fort, vilket är en ökning med tio procentenheter sedan 2019, och med 13 procentenheter sedan 2018. Även andelen grova överträdelser, det vill säga fortkörningar som är mer än tio km/h för fort, har ökat och står nu för en fjärdedel av fortkörningarna. I snitt kör yrkestrafiken 8,6 km/h för fort, vilket är en liten ökning från 2019.

– Det är en sorglig utveckling som vi ser. Istället för att yrkeschaufförer i högre grad följer hastighetsföreskrifterna, så går trenden åt motsatt håll. Det är bara på 80-vägar vi ser att hastigheterna följs i högre utsträckning än tidigare, men även där är det över 60 procent som kör för fort enligt våra mätningar. Samtidigt vill jag lägga in en liten brasklapp att det kan finnas ett visst samband mellan minskad trafik på vägarna under Corona, och de hastighetsökningar vi nu ser, säger Anders Kullgren, forskningschef Folksam.

Årets mätningar visar att precis som föregående år är det i första hand på 30- och 40-vägar yrkesförare kör för fort, men i år har även antalet fortkörningar på 60-vägar stuckit iväg och är nu den hastighet flest bryter mot. 88 procent av de mätta fordonen körde för fort där, medan andelen fortkörningar på 30-vägar var 80 procent respektive 85 procent på 40-vägar.

I mätningarna visas också att de grova överträdelserna blir allt fler. De har ökat på alla vägsträckor oavsett hastighet, och står nu för en fjärdedel av överträdelserna. Värst är det på 60- och 40-vägar där 54 respektive 39 procent av mätningarna uppvisade hastigheter som var över tio km/h för fort.

– Vi vet att risken att dö ökar både för den som kör bilen, och för oskyddade trafikanter med varje km/h man kör för fort. Om man exempelvis kör 51 km/h istället för 50 km/h ökar dödsrisken med 5-10 procent för föraren vid kollision mot ett annat fordon. Kör man på en fotgängare så ökar dödsrisken vid samma hastighetsökning med 10-15 procent. Eftersom även små fortkörningar ökar risken markant är det mycket olyckligt att de grövre fortkörningarna blir allt fler, säger Anders Kullgren.

Sedan förra årets mätning har andelen fortkörningar fortsatt att öka i alla branscher förutom i återvinningsbranschen. Men även om det ser ut att gå åt rätt håll där är det fortfarande 68 procent av deras fordon som kör för fort. Taxi är fortfarande den bransch som har flest fortkörningar. De kör för fort i åtta fall av tio. Även färdtjänst och bud-, transport-, och logistikfordon bryter hastighetsgränserna i mycket hög utsträckning, det sker i 78 procent av mätningarna.

Dock syns en positiv trend bland taxi- och färdtjänstförare på 30-vägar. Där har antalet överträdelser gått ner från 92% till 68% för färdtjänst och taxi har sänkt från 95 till 73 procent.

På 40-vägar ser utvecklingen dyster ut. Även om färdtjänst och återvinning minskat antalet fortkörningar där, kör alla branscher utom buss för fort i över 8 av tio fall på 40-vägar. Även för buss är utvecklingen negativ. Busschaufförer kör för fort i 60 procent av fallen att jämföra med 47 procent 2019.

Det går att se en skillnad mellan företag som är ISO 39001-certifierade och de som inte är det. Företag med ISO kör för fort i 49 procent av fallen, och de utan i 74 procent.

– Ett stort ansvar för fortkörningarna vilar på transportföretagen och inte enbart på den enskilde föraren. De har ett ansvar att skapa förutsättningar för att deras transporter sker på ett trafiksäkert sätt där hastighetsbegränsningarna följs. Här kan ISO-certifieringen vara ett verktyg. Men vi ser dock att fortkörningarna även för certifierade företag har ökat kraftigt vilket visar på att det inte räcker att ha en certifiering om den inte efterlevs, säger Anders Kullgren.

 

Överträdelser per år

Överträdelser per år  Andel överträdelser i snitt Andel grova överträdelser i snitt (över 10 km/h)
2018 58% 14%
2019 61% 19%
2020 71% 25%

 

Överträdelser per väg

År 30-väg 40-väg 50-väg 60-väg 70-väg 80-väg
2018 72% 81% 48% 65% 48% 62%
2019 78% 79% 61% 40% 50% 64%
2020 80% 85% 67% 88% 60% 61%

 

Grova överträdelser per väg

År 30-väg 40-väg 50-väg 60-väg 70-väg 80-väg
2018 16% 25% 12% 17% 8% 11%
2019 22% 31% 23% 7% 9% 15%
2020 23% 39% 24% 54% 17% 19%

 

Överträdelser per bransch

Bransch 2018 2019 2020
Bud, transport, logistik 70% 70% 76%
Buss 42% 46% 52%
Bygg- och anläggning 65% 62% 68%
Färdtjänst 53% 67% 76%
Livsmedel 61% 70% 70%
Taxi 79% 797% 80%
Återvinning 71% 71% 68%

 

För ytterligare information:
Anders Kullgren, forskningschef Folksam, telefon 0708-31 68 35
Folksams pressjour, 08-772 66 60

 

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

Följ oss på