Folksam Liv betalar ut 286 miljoner i återbäring

I dagarna börjar Folksam Liv skicka ut återbäringsbesked till 600 000 kunder. Totalt kommer de att få dela på nära 286 miljoner kronor.

Återbäringen kommer att betalas ut till vissa försäkringstagare som har en sjuk- och efterlevandeförsäkring genom sitt medlemskap i fackförbund och som har haft försäkringen den 31 december 2019. Vilka som får återbäring beror på vilket förbund de tillhör.

De kunder som tilldelas återbäring kommer att få besked om det under oktober och november månad, och sedan kommer återbäringen att betalas ut under november och december månad.

Utbetalningen är en engångsutbetalning och storleken på en kunds återbäring beror på hur mycket som har betalats in men också på försäkringstekniska faktorer.

Att återbäring nu ges beror dels på att kapitalavkastningen varit högre än förväntat, dels på att det varit färre utbetalningar än kalkylerat under 2019.

– Överskott kan bildas eftersom vi bestämmer hur mycket en försäkring ska kosta i förväg, utifrån olika antaganden och prognoser. För att få en långsiktigt hållbar försäkring försöker vi hålla en jämn prisnivå istället för att höja och sänka premien från år till år. När vi har ett överskott, som vi har i det här fallet, väljer vi som kundägt bolag att betala ut det som kontantutbetalning direkt till våra kunder, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Folksam Liv

Mer information om återbäring inom Folksam Liv finns på: www.folksam.se/om-oss/om-folksam/det-har-ar-vi/aterbaring-i-folksam/aterbaring-i-folksam-liv

För mer information:

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på