Debattartikel: Kraftfullare klimatfokus behövs i coronaomstarten

Effekterna av coronakrisen har slagit hårt mot människor såväl som ekonomin. Sverige och EU behöver rädda ekonomin och snabba upp klimatomställningen i coronaomstarten. Då kan pensionsmiljarderna och svenskarnas pensioner bidra mer effektivt på resan mot nettonollutsläpp.

Samtidigt som vi följer coronapandemins effekter på den ekonomiska utvecklingen nås vi av rapporter om rekordstora bränder i USA och att isarna på Arktis och Antarktis smälter i enlighet med FN:s klimatpanels mest extrema scenarier.

Folksam är ett av Sveriges största pensions- och försäkringsbolag och har antagit mål om att våra investeringar ska ha nettonollutsläpp senast år 2050. För oss är det tydligt att klimatomställningen behöver snabbas upp. Folksamgruppen försäkrar nästan varannan svensk och förvaltar över 460 miljarder kronor till kunders pensioner, privata sparande och försäkringar. Vi är övertygade om att hållbara bolag ger bättre långsiktig avkastning. Enligt våra analyser är det dubbelt så stor risk att försäkringskunderna drabbas av en naturrelaterad skada nu jämfört med för trettio år sedan, så även av detta skäl behöver klimatomställningen skynda på.

Pensions- och försäkringsbranschen nationellt och globalt har stort klimatfokus. För att ta ledarskap i klimatomställningen har Folksam investerat mer än 30 miljarder kronor i så kallade gröna obligationer som används till miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt i såväl svenska kommuner och regioner som globalt. Våra investeringar i klimatomställningen via gröna obligationer är idag 30 gånger större än vårt aktieinnehav i energisektorn. Genom dessa investeringar bidrar våra kunders hur pensioner och privata sparande i allra högsta grad till klimatomställningen. I Kristianstad förvaltas till exempel kundernas pensionskapital tryggt till låg risk genom en investering vi gjort i en grön obligation. Pengarna investeras i utbyggnaden av vallar för att skydda kommuninvånarna och viktig infrastruktur mot extremväder och översvämningar. Folksam har även investerat i Sveriges första gröna statliga obligation, obligationer som givits ut av Världsbanken samt i obligationer som lindrar effekterna av coronakrisen. Sedan 2018 har vi även minskat koldioxidintensiteten med omkring 30 procent i vår aktieportfölj. För att nå vårt mål, utifrån åtagandet som initiativtagare till den globala investeraralliansen Net Zero Asset Owner Aliance, samarbetar vi med och påverkar företag vi investerar i att genomföra sin resa mot nettonollutsläpp. Men, för att klara nettoutsläppsmålet från våra investeringar behöver vi samarbeta med andra investerare inom Nettonollalliansen nationellt och globalt. Vi behöver också politik som stöttar denna resa. Som medlem i Nettonollalliansen är en del av åtagandet att engagera sig för att påverka politik och regleringar så att de möjliggör för oss att nå nettonollutsläpp.

Det var viktigt att regeringar och centralbanker satte in snabba åtgärder i början av coronakrisen för att mildra effekterna. I de tidiga insatserna fanns inte tid att ta klimathänsyn och 4 500 miljarder kronor av Coronapaketen globalt gick till fossilintensiva industrier utan klimatvillkor och 160 miljarder till fossilintensiva industrier mot vissa klimatvillkor medan bara 100 miljarder kronor till förnybar energi och liknande. EU satsar nästan 7 800 miljarder på EU:s Coronaåterhämtningspaket. I Sveriges och EU:s långsiktiga satsningar behöver klimatomställningen nu hanteras.

Regeringen, med stöd av samarbetspartierna, har presenterat en budget på 105 miljarder kronor för att återstarta ekonomin. Cirka 11 miljarder kronor av omstartsbudgeten satsas på grön återstart. Det är mycket pengar, men bara en tiondel av den totala omstartsbudgeten. Det kan jämföras med Frankrike där regeringen annonserat att en tredjedel av landets omstartsbudget går till miljö och klimat. EU-kommissionen har i sin tur utlovat att 30 procent av EU:s Coronaomstartspaket ska gå till klimatomställningsåtgärder genom gröna obligationer.
För att klara en årlig utsläppstaktsminskning på cirka åtta procent per år, som FN:s miljöprogram anger behövs globalt för att klara 1,5 graders-målet, behövs ytterligare ansträngningar. Det finns många åtgärder där offentliga medel kan investeras med bra jobbskapar- och klimatpotential. Omstartspaketen för att hantera effekterna av pandemin är en historisk möjlighet att accelerera omställningen till ett klimatneutralt samhälle. I vårt bidrag till omstartsdebatten och dess koppling till klimatomställningen vill vi särskilt lyfta fram följande områden:

1. Vi instämmer i Klimatpolitiska rådets huvudbudskap till regeringen och vill att Sveriges återhämningspolitik syftar till klimatomställning, inte bara till att återställa det som varit. Vi önskar att en högre andel av omstartsbudgeten bidrar till att snabba upp resan mot nettonollutsläpp än 10 procent. För att omstartsmiljarderna ska gå till framtidssektorer och klimatomställning behövs klimatvillkor för offentliga investeringar och stöd till företag, t.ex. att företag som får statligt stöd antar nettonollutsläppsmål samt en plan för att nå målet.

2. För att ge långsiktiga spelregler för investerare och näringsliv bör Sverige och svenska EU-parlamentariker driva på för att EU antar mål om minst 55 procents minskning av växthusgaser till 2030. Nu när EU-parlamentet röstat fram att utsläppen ska minska med minst 60 procent behöver EU:s medlemsländer plocka uppstafettpinnen. EU behöver också anta femårsdelmål tills 2050 när EU ska bli klimatneutralt, säkra att minst 30 procent av EU:s omstartsbudget går till klimatomställning och införa klimatvillkor t.ex. så som föreslagits i punkt 1.

3. För att klara vårt eget nettonollmål ökar vi trycket på näringslivets klimatomställning. Vi vill att alla noterade företag antar nettonollmål samt rapporterar om sitt arbete. TCFD-ramverket är en bra utgångspunkt för bolag som vill fånga finansiella risker och möjligheter kopplade till 1,5-gradersmålet. För att föregå med gott exempel har Folksam börjat rapportera våra klimat- och hållbarhetsdata på kvartalsbasis.

Regering, riksdag samt de svenska europaparlamentarikerna behöver agera resolut för att snabba upp utvecklingen mot klimatneutralitet genom Coronaomstartspaketen. Vi har nu möjlighet att vända krisen så att vi rustar oss starkare för framtiden. Vi står redo att investera för framtiden.

Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksam

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på