Folksam Liv förändrar policyn för kollektiv konsolidering

Styrelsen för Folksam Liv har beslutat att förändra policyn för kollektiv konsolidering. Konsolideringspolicyn är basen i Folksams överskottshantering för det traditionella försäkringssparandet. En ändamålsenlig konsolideringspolicy borgar för en rättvis överskottshantering och Folksam gör detta för att säkerställa rättvisa mellan kundgrupper. 

– Anledningen till detta är att vi anser att den justerade metoden bättre speglar våra åtaganden mot kunden då vi inför en marknadsvärdering av garantierna. Detta fångas inte fullt ut enligt tidigare metodik.  Vi vill ge en mer rättvisande bild av bolagets buffert, säger Anna-Karin Laurell, enhetschef Folksam Liv.

Konsolideringsgrad är ett mått på förhållandet mellan värdet på totalt förvaltade tillgångar och värdet på kundernas samlade sparande. En konsolideringsgrad över 100 procent betyder att det finns överskott som över tid kan komma kunderna till godo. Den kollektiva konsolideringen ska enligt Folksam Livs policy ligga mellan 100 och 120 procent. Målnivån för den kollektiva konsolideringen är 112 procent.

– Försäkringarnas värde, eller sättet att räkna fram värdet, påverkas inte av det nya sättet att räkna konsolideringsgrad, fortsätter Anna-Karin Laurell. Vi kommer att fortsätta att kommunicera den aktuella konsolideringsgraden på vår webbplats.Den första gången som den nya policyn tillämpas är per den 31 oktober och konsolideringsgraden kommer att publiceras ca den 20 november.

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på