Folksam i topp när kundnöjdhet bland djurägare mäts

Svenskt kvalitets index (SKI) konstaterar att coronapandemin har påverkat kundupplevelsen för alla och i försäkringsbranschen har kundnöjdheten generellt gått ner. För Folksam är det tvärtom – kunderna är nöjdare än någonsin.  Särskilt nöjda är hund- och kattägare. I år har för första gången genomfört en branschstudie kring djurförsäkringar med fokus på hund- och kattförsäkringar. I undersökningen kommer Folksam i topp tillsammans med Dina Försäkringar.

– Det är väldigt roligt att se att vår målsättning att ta fram marknadens bästa djurförsäkringar och vårt dagliga hårda arbete i våra kundmöten inom försäljning, service och skadehantering ger resultat.  Djur berör och husdjur är en del av familjen. Därför är det extra viktigt att våra kunder är nöjda, vilket det här nu också visar att de är, säger Jan Lindblom, erbjudandeansvarig för djurförsäkring på Folksam.

Högst kundbetyg får Folksam tillsammans med Dina Försäkringar. Kundnöjdhetsbetyget för Folksam är 78,7. Det ska ses i relation till att SKI säger att 74 brukar räkas som ett riktigt bra branchsindex. Toppnoteringar över 76 är ovanliga.

– Resultatet visar på att vi i jämförelse med resten av branschen lyckas möta kundernas förväntningar i högre grad, har en hög produktkvalitet och en effektiv skadehantering. Men vi får även höga betyg när prisvärdheten bedöms, och våra kunder är även mer lojala än branschsnittet, säger Jan Lindblom.

I SKI:s undersökning är det i första hand kattägare som är nöjda, men även hundägare är nöjda med sin försäkring i Folksam. Kattägare ger Folksam ett betyg på 79,2 medan resultatet för hundägare är 78,2. Snitt för branschen för kattförsäkringar är 74,2 och för hundförsäkringar 73,9.

– När vi tittat igenom undersökningen lite mer noga ser vi att våra kunder rankar oss högst när det kommer till frågor om hur väl ens försäkringsbolag uppfyller ens förväntningar och hur pass nära ens försäkringsbolag ligger vad man som kund skulle ranka som en perfekt aktör. Det är så klart väldigt roligt, och vi kommer att fortsätta jobba hårt på att förvalta förtroendet våra kunder gett oss för att se till att deras husdjur är väl skyddade, säger Jan Lindblom.

Följ oss på