Krocktester med hantverkarbilar visar på ökad skaderisk när den lastas fel

Folksam har genomfört krocktester med hantverkarbilar för att undersöka hur lös respektive fast last påverkar krocksäkerheten. Testet visar tydligt att last som inte är förankrad ökar skaderisken kraftigt för de åkande i samband med en krock. Lös last kan tränga igenom mellanväggen mot kupéutrymmet och träffa föraren och passageraren fram.

I Folksams test ingick två hantverkarbilar som vardera lastades med 270 kilo last. I det ena testet förankrades lasten, medan i det andra testet var lasten lös. I bägge testerna fick krockdockorna höga mätvärden på bröstkorg och underben vilket berodde på att stolar och ryggstöd pressades framåt av lasten. Det minskade i sin tur benutrymmet och ökade krafterna mot bröst och buk.

– Testresultaten påvisar brister på flera punkter som medför en ökad skaderisk. Det handlar bland annat om att hyllsystemens infästningar i bilen lossnar och orsakar skada på föraren samt bilens förmåga att hindra lös last att tränga in i kupén. Testerna påvisade också problematiken med att säkra mycket last i hantverkarbilar, säger Anders Ydenius, Trafikforskare på Folksam.

I dagsläget förekommer inte konsumentkrocktester med lastade bilar, och därför är kunskapen kring hur last bak påverkar säkerhetsnivån mycket begränsad. Ungefär tio procent av Sveriges fordonsflotta består av lätta transportbilar, så kallade hantverkarbilar.

Folksams tester visar att även om lasten har förankrats korrekt så finns det stora risker med hyllsystemet som ofta finns i hantverkarbilar. Det hyllsystem som användes i testerna användes både för att förvara mindre föremål i lådor och hyllor liksom större objekt som en gasflaska och kabeltrumma. I en av testerna, där hyllsystemet lastades tungt, så lossnade hela hyllsystemet och pressade både mellanvägg och förarstol framåt.

Den skiljevägg som finns mot förarutrymmet höll inte för belastning från last i lastutrymmet.

– Hyllsystemstillverkare bör generellt ta ansvar att krocktesta hyllsystemen med last fastsatta i bil. De bör också tydligt ange hur mycket vikt hyllsystemet får lastas med för att klara en eventuell krock. Man bör även överväga om det bör finnas en registreringsbesiktning eller annan kontroll för att verifiera att hyllsystemet monterats på ett säkert sätt. I dagsläget får hyllsystemen monteras av vem som helst. De flesta som använder dessa fordon är nog inte medvetna om de krafter systemen utsätts för i en krock, säger Anders Kullgren, Forskningschef på Folksam.

I testet med lös last fanns det brister i bilens förmåga att hindra den lösa lasten att tränga in i kupén. Last som inte förankrades slungades mot den mellanvägg som skiljer lastutrymme från kupéutrymme. I testet gav mellanväggen efter så att lasten tog sig in i kupén.

– Det ligger ett ansvar på biltillverkaren i detta också. De säljer framför allt dessa bilar till hantverkare som ofta lastar relativt tungt. Det bör ligga på biltillverkarens ansvar att bilens surrnings­öglor inte bara dimensioneras för att hålla bilens maxlast vid körning, utan också kunna hålla lasten vid en krock. Vidare bör skiljeväggen mellan lastutrymme och kupé vara kraftig nog för att kunna ta hand om eventuell lättare lös last, säger Anders Kullgren.

Folksams råd till hantverkare:

  • Ta reda på hur mycket bilen får lasta.
  • Ta reda på hur mycket ett eventuellt hyllsystem kan lastas i berörd bil.
  • Lägg inte för tung last i hyllsystemet, placera tung last långt ner och så långt fram som möjligt.
  • Sätt dig in i de lastsäkringsmetoder som finns, vilka i huvudsak handlar om att inte ha lös last. Kan man inte förankra lasten bör man lägga lasten så långt fram i bilen som möjligt, bäst är mot mellanväggen.
  • Låt en auktoriserad verkstad sätta fast hyllsystemet enligt tillverkarens anvisningar.

Så har testerna gått till:

Folksam har testat två hantverkarbilar med ett eftermonterat hyllsystem. En bil med lös och en med fast förankrad last. Bägge bilarna lastades vardera med ca 270 kg last. Krocktesterna kördes i 64 km/h mot en deformerbar barriär i enlighet med Euro NCAP. Bilarna lastades med gasflaskor, kabeltrumma och mindre last som placerades i ett hyllsystem.

Lär mer på Folksams hemsida.

För mer information:

Anders Kullgren, forskningschef Folksam, 070-831 68 35

Anders Ydenius, forskare Folksam, 070-831 62 86

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på