Konkurrensverket avslutar utredning om juristförsäkringar

Konkurrensverket meddelade, fredag den 20 november, att de beslutat att avsluta utredningen angående misstanke om missbruk av dominerande ställning gällande Folksams försäljning av juristförsäkringar till fackförbund.

Konkurrensverket fick in ett klagomål 2019 från företaget Help som ansåg att Folksam hade överträtt förbuden mot missbruk av dominerande ställning i konkurrenslagen genom underprissättning vid försäljning av juristförsäkringar. I och med detta öppnade Konkurrensverket ett ärende.

Utredningen har fokuserat på frågan om missbruk av en dominerande ställning samt om Folksam har en dominerande ställning på de olika potentiella marknaderna.

– Jag känner mig både glad och lättad för att vi idag har fått ett positivt besked. Konkurrensverkets utredning visar att Folksam inte har en dominerande marknadsställning. Att de därmed beslutar att inte fortsätta utredningen känns mycket bra. Fler och fler efterfrågar juridisk rådgivning och det är en viktig del i samarbetet med våra fackliga partner, säger Elisabeth Sasse, chef för Folksam Saks affär.

Att det finns ett stort intresse och behov för juridisk rådgivning visar det faktum att flera bolag i försäkringsbranschen nu erbjuder liknande tjänster.

– Vi lyssnar till de behov som våra kunder och samarbetspartner har och vi kommer att fortsätta att utveckla vårt erbjudande, säger Elisabeth Sasse.

Läs KKV:s utlåtande
https://www.konkurrensverket.se/nyheter/konkurrensverket-avslutar-utredning-om-juristforsakringar/

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-03-04

  Tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik har vi på Folksam genomfört en studie där vi kartlagt hur gravida använder bältet. S...

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

Följ oss på