En av fyra villaägare får anmärkning på sin brandvarnare

December är den månad när flest bränder sker och det är framför allt ljus som orsakar bränder. Trots att brandvarnare årligen räddar många liv har en fjärdedel av villaägarna försäkrade hos Folksam fått anmärkningar på sin brandvarnare bara under det senaste året vid besiktning.

Närmare 80 procent av dessa anmärkningar beror på att det finns för få brandvarnare uppsatta sett till husets storlek. Och nära 15 procent av de som har fått anmärkning saknar brandvarnare helt.

– Det är anmärkningsvärt att så många saknar brandvarnare, och sett till anmärkningarna verkar det även finnas en låg kunskap om hur många brandvarnare man behöver ha i ett hem. Vår rekommendation är att ha en brandvarnare per våningsplan och per 60 kvm. Det är även viktigt att brandvarnare i sovrummen, så sovrumsdörren ofta är stängd på natten, och om en brand uppstår där kan det ta lång tid innan röken letar sig vidare till ett rum där det finns brandvarnare, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Folksam låter årligen genomföra cirka 50 000 besiktningar vilket ingår i villaförsäkringen. Förutom att kontrollera förekomst av brandvarnare och hur många som finns uppsatta, kollar besiktningsmännen även deras placering och skick.

2018 fick sju av tio villaägare anmärkning på att fanns för få brandvarnare uppsatta i förhållande till husets storlek. 2019 har den siffran ökat till åtta av tio.

– Vi vet att det saknats brandvarnare i över fyrtio procent av alla dödsbränder, och en stor del av dessa hade sannolikt kunnat förhindras om det funnits brandvarnare uppsatta. Om dessutom de nu gällande rekommendationerna även hade gällt brandvarnare i sovrummen hade ytterligare sex procent av dödsolyckorna kunnat förhindras, säger Erik Arvidsson.

En normal villa är gjord för att skydda från brand utifrån i en kvart. Uppstår det en brand i det egna hemmet har man betydligt kortare tid på sig än så. Detta eftersom det material som finns i bostäder idag består av elektronik och lättantändlig plast som snabbt övertänds.

Anmärkningar på brandvarnare vid besiktning under perioden 2019-11-01 till 2020-10-31

Anmärkning Procentandel
Brandvarnare finns men är för få till husets storlek 79%
Brandvarnare finns ej 14,5%
Brandvarnare finns men är olämpligt placerad 2,1%
Brandvarnare finns men ej funktionsduglig (trasig) 1,9%
Brandvarnare finns men är mycket gammal 2,3%
Brandvarnare finns men är ej uppsatt 0,2%

Folksams tips kring brandvarnare

  • Ha minst en brandvarnare per våningsplan och per 60 kvadratmeter. Exempel: en bostad på 75 kvadratmeter med ett plan ska ha två brandvarnare
  • Se till att brandvarnare finns i bostadens samtliga sovrum samt vardagsrum
  • Placera i rummets högsta punkt och helst i mitten på rummet. Brandröken stiger uppåt. Sätt den inte på väggen. Sitter brandvarnaren på väggen eller för nära väggen är risken att den inte reagerar. Där kan det bildas en ficka dit röken inte når.
  • Placera den inte i närheten av ventilationsöppningar. Ventilationen kan dra ut rök och branden härja fritt
  • Testa din brandvarnare minst varje kvartal. Det gör du genom att trycka på testknappen. Kommer det inget ljud ska batteriet bytas eller så bör hela brandvarnare bytas ut.
  • Byt batteri och dammsug din brandvarnare en gång om året, förslagsvis vid första advent
  • En brandvarnare har begränsad livslängd. Är din varnare äldre än 8-10 år? Byt till en ny!
  • Ha sammankopplade brandvarnare. Larmar en, larmar alla
  • Ha nätanslutna brandvarnare istället för med batteri

​​​​​​​För mer information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, 070-831 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60, pressjour@folksam.se

Följ oss på