Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2021

Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak framlägger följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 15 april 2021. Susanna Gideonsson, LOs ordförande föreslås bli ny ordförande i Folksam Sak.

Styrelsen Folksam Liv, att väljas t.o.m. 2022 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Lars Ericsson, ordförande Vd Konsumentföreningen Sthlm Omval (ordförande)
Göran Arrius Ordförande Saco Omval
Britt Hansson Vd och koncernchef OK ekonomisk förening Omval
Cecilia Hermansson Forskare KTH och seniorekonom på Swedbank Omval
Lars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF Omval
Elisabeth Brandt Ygeman 1:e vice förbundsordförande Handels Omval
Robert Eriksson Ekonomichef Kommunal  Omval
Johan Lindholm Förbundsordförande Byggnads  Omval
Kerstin Wallentin Styrelseledamot och vice ordförande i Konsumentföreningen Sthlm  Nyval
Mikael Åbom Vd och koncernchef Fonus ekonomisk förening  Omval
Johanna Jaara Åstrand Förbundsordförande Lärarförbundet Omval
Britta Lejon Ordförande i Fackförbundet ST Omval

 

Avgår från Folksam Livs styrelse: Eva Nordström

Styrelsen Folksam Sak, att väljas t.o.m. 2022 års stämma:

Ordinarie ledamöter Titel Omval/Nyval
Susanna Gideonsson, ordförande Ordförande LO Nyval
(ordförande)
Therese Svanström
Ulf Andersson
Ordförande TCO
Ekonomichef
IF Metall
Nyval

Omval

Björn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet Omval
Anders Lago Ordförande HSB Omval
Leif Linde Ordförande KFO Omval
Malin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket  Omval
Helena Liljedahl Vd KF Fastigheter AB  Omval
Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB  Omval
Mikael Ahlström Vd och styrelseordförande Sprout Park AB  Nyval
Johanna Frelin Vd Riksbyggen  Nyval
Åsa Fahlén Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund Omval

Avgår från Folksam Saks styrelse: Karl-Petter Thorwaldsson, Pia Carlsson Thörnqvist och Heidi Stensmyren

Valberedningarna i Folksam Liv och Folksam Sak föreslår, efter rekommendation från revisions- och complianceutskotten, att Ernst & Young AB utses till revisorer till och med 2022 års stämmor.

Valberedningarna för Folksam Sak och Folksam Liv utgörs av:
Ella Niia, ordförande
Torbjörn Bredin
Tommy Ohlström
Robert Söderhjelm

För ytterligare information:
Ella Niia, valberedningarnas ordförande, telefon 070-652 24 33
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Följ oss på