Ny rapport från Folksam kring kännedomen och användandet av hjärntrappan

Folksam är sedan 2017 huvudsponsor och försäkringsgivare till Svenska Ridsportförbundet. Folksam har kontinuerligt genomfört skadeförebyggande åtgärder och idrottsforskning inom ridsporten. Tillsammans med Svenska Ridsportförbundet har Folksam en vision om att inga huvudskador ska leda till livslånga besvär.

Under våren 2021 skrev Elin Lundström sitt Magisterarbete med titeln ”En genomgång av kännedomen och användandet av hjärntrappan bland medlemmarna i Svenska Ridsportförbundet” vid Karlstad Universitet, fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, riskhantering i samhället. Uppsatsen genomfördes i samarbete med Folksam och Svenska Ridsportförbundet.

Nedan finns en sammanfattning av Magisteruppsatsen bifogad.

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta Folksams pressavdelning på telefon 08-772 66 60 alt via e-post pressjour@folksam.se.

Följ oss på