Delår Q3 2021: Hållbarhetsfokus – från skadereglering till kapitalplacering

Folksams finansiella ställning fortsätter vara stark med en premietillväxt på nästan 7 procent, en solvensgrad i Folksam Liv på 186 procent och en konsolideringsgrad i Folksam Sak på 191 procent. Folksam Liv har kunnat höja återbäringsräntan två gånger under det tredje kvartalet. Den ligger nu på rekordhöga nivåer – 12 procent för tjänstepensionsverksamheten respektive 9 procent för övrig livförsäkringsverksamhet – vilket betyder konkurrenskraftig värdeutveckling för våra kunders pensioner och långsiktiga sparande.

Den här sommaren har visat vilken framtid samhället står inför om inte alla snabbt agerar för att minska utsläppen av växthusgaser. I augusti i år drabbades många av Folksams hemförsäkringskunder hårt när källare och bottenvåningar fylldes med vatten i samband med översvämningen i Gävletrakten. Även andra delar av Europa drabbades av extremväder med översvämningar och skogsbränder som konsekvens.

– Klimatförändringarna påverkar vår verksamhet på ett konkret sätt inom skadeverksamheten, där vi ser en tydlig ökning av antalet naturrelaterade skador hos våra kunder. För att bidra till att minska utsläppen i världen, och göra skillnad på riktigt även för våra kunder, fortsätter vi därför vårt arbete inom kapitalförvaltningen med både investeringsbeslut och aktivt och ansvarsfullt ägande i syfte att få samhället att ställa om, säger Ylva Wessén, Folksams vd och koncernchef.

Avkastningen under tredje kvartalet har varit positiv trots att aktiemarknaderna föll tillbaka mot slutet av perioden. Sett från årets början har Folksam Liv haft en avkastning på 7,2 procent, Folksam Sak 4,7 procent och KPA Pensionsförsäkring AB 8,2 procent. Den positiva avkastningen bidrar även till att förvaltat kapital ökat med omkring 11,7 procent sedan halvårsskiftet och fondförsäkringstillgångarna med 21,5 procent.

Samtidigt som avkastningen ökat har aktieportföljernas koldioxidavtryck minskat och uppgår nu till 6,0 CO2e/Mkr.

– Det är glädjande att se att innehavsbolagens utsläpp sjunkit, men det återstår att se i vilken utsträckning det rör sig om en tillfällig pandemieffekt och vad som är reella utsläppsminskningar, säger Ylva Wessén.

Se film om delårsresultatet med Ylva Wessén, vd och koncernchef, Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Linn Edström Larsson, CFO och Annkristine Wuopio Mogestedt, skadedirektör:

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på