Gratis att medförsäkra flyktingar boende i sitt hem

Många svenskar upplåter sina hem till personer på flykt från kriget i Ukraina. Folksam gör det nu möjligt för alla kunder som öppnar sina hem att kostnadsfritt “medförsäkra” flyktingar, så att alla i hushållet omfattas av hemförsäkringen. Om man är medförsäkrad med Folksams hemförsäkring får man ett försäkringsskydd som gäller för bland annat stöld, överfall och brand.

Folksam har sedan 2018 erbjudit sina kunder möjligheten att medförsäkra personer som saknar folkbokföring i sin hemförsäkring. Detta innebär att flyktingar kan bli medförsäkrade och omfattas av hemförsäkringsskyddet. De medförsäkrade behöver i normala fall ha sökt uppehållstillstånd, men det gäller inte för ukrainare. EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att alla personer från Ukraina erbjuds uppehållstillstånd i Sverige.

– För ukrainare som är på flykt från krigets fasor är inte försäkringsskydd högst prioriterat. Men för oss i Folksam är det viktigt att bidra till att deras nya tillvaro i Sverige är så trygg som möjligt. Vi vill även stötta alla de generösa Folksamkunder som öppnar sina hem, genom att se till att deras gäster får en hemförsäkring utan extra kostnad. Flyktingarna omfattas av kundernas hemförsäkring och får ett bra försäkringsskydd, säger Sofie Dannaeus, chef för sektion boende på Folksam.

I vanliga fall höjs premien om ett hushåll som vanligtvis består av högst tre personer får fler boende i sitt hem. Men Folksam gör nu ett undantag och tar inte ut några extra kostnader oavsett hur många som ingår i hushållet och premien påverkas inte heller. Medförsäkringen innebär att flyktingar får ett försäkringsskydd som gäller för bland annat stöld, överfall och brand. De kunder som vill medförsäkra flyktingar ska kontakta Folksams kundservice

Följande kriterier behöver uppfyllas för att kundens hemförsäkring ska täcka flyktingar:

  • Kunden behöver kontakta Folksams kundservice och namnge de nya personer som bor under dennes tak.
  • De medförsäkrade behöver vara bosatta i samma bostad som kunden, eller i dennes attefallshus/gästhus, och de ska dela hushåll med kunden. Det spelar ingen roll om kunden tar ut hyra eller inte.

Läs mer: https://www.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/medforsakra-flykting

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på