Folksamgruppen och Schibsted förlänger hyresavtal i Stockholms city

Folksam Fastigheter har omförhandlat och förlängt hyresavtalet med Schibstedkoncernen gällande fastigheten Kungsbrohuset. Det nya hyresavtalet gäller fram till 31 december 2033 och omfattar sammanlagt drygt 16 000 kvadratmeter i centrala Stockholm.

Fastigheten Kungsbrohuset är belägen på Västra Järnvägsgatan nära Centralstationen i Stockholm. I samband med det nya avtalet expanderar Schibstedkoncernen i fastigheten. Folksam ska, tillsammans med Schibstedkoncernen, bland annat utveckla en ny reception samt nya personalutrymmen i den del som tidigare utgjorde restaurangverksamhet.

– Vi på Folksam Fastigheter är glada över att fortsätta vårt nära samarbete med Schibstedkoncernen och vara en del i arbetet att utveckla lokalerna ytterligare. Kungsbrohuset är en attraktiv och välskött fastighet i ett väldigt centralt läge så jag hoppas och tror att Schibstedkoncernen kommer fortsätta att trivas bra där, säger Jan Sterne, Senior Asset Manager, Folksam Fastigheter.

Fastigheten Kungsbrohuset ägs till 70 procent av KPA Pension, en del av Folksamgruppen, och 30 procent av Folksam Liv.

För ytterligare information:
Folksams pressavdelning på telefon 08-27 20 40 alt via e-post press@folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension. www.folksam.se

Följ oss på