Folksam justerar återbäringsräntan

Från och med den 1 juni 2022 justerar Folksam återbäringsräntan. Återbäringsräntan för både den övriga livförsäkringsverksamheten och tjänstepensionsverksamheten justeras från 6 procent till 5 procent. Bakom beslutet ligger det fortsatt oroliga börsklimatet och effekterna av stigande marknadsräntor.

– Vi ser att den osäkerhet som präglat börsen och den globala ekonomin under den senaste tiden håller i sig. Detta i kombination med fortsatt stigande marknadsräntor ligger bakom den förändring vi nu genomför, men våra kunder kan känna sig trygga i att Folksam står fortsatt starkt finansiellt, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Förändringen av återbäringsräntan ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 30 april 2022 till 114 procent för övrig livförsäkring och 113 procent för tjänstepension. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Om återbäringsränta
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 6,6 procent årligen under de senaste fem åren (2017-2021) för tjänstepensionsverksamheten och 5,0 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som exempelvis de olika sparprodukter som Folksam Liv erbjuder privatpersoner och företag. Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på