Folksam behåller återbäringsräntan på tre procent

Folksam Liv behåller återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten och den övriga livförsäkringsverksamheten oförändrad på tre procent den 1 augusti 2022. Bakom beslutet ligger en stark finansiell ställning för Folksam Liv.

– Vi följer den nuvarande ekonomiska osäkerheten med bland annat oro på världens börser. Folksams finansiella ställning är fortsatt stark och vi kan därför behålla vår återbäringsränta för både tjänstepension och övrig livförsäkring på tre procent. När marknadsräntorna stiger påverkas värdena på våra ränteplaceringar svagt negativt i det korta perspektivet men effekterna av högre räntor på lite längre sikt är positiva för både solvensen och möjligheten att skapa avkastning framåt, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Återbäringsräntan ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 30 juni 2022 till 110 procent för övrig livförsäkring och 109 procent för tjänstepension. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Om återbäringsränta
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 6,6 procent årligen under de senaste fem åren (2017-2021) för tjänstepensionsverksamheten och 5,0 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på