Folksam och Forena uppmanar europeiska försäkringsbolag att införa skydd vid våld i hemmet

Folksam var det första svenska försäkringsbolag som införde skydd vid våld i hemmet. Idag omfattar skyddet 95 procent av befolkningen. Forena har tagit fram en ny rapport som framhålls på EU:s sociala dialog för försäkringssektorn den 12 juni, rapporten kartlägger bland annat bristen på liknande skydd utanför Sverige. Vid mötet berättar Folksam och Forena om skyddet och utvecklingen samt hur man arbetar vidare med frågan. Forena och Folksam uppmanar nu försäkringsbolag i Europa att också införa skydd vid våld i hemmet.

Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Våld mot kvinnor pågår dygnet runt, året om. Mer behöver göras från samhällets sida och från olika aktörer för att förhindra våld i hemmet och för att erbjuda skydd för dem som utsätts för denna kriminalitet. Ekonomin är ett hinder när kvinnor överväger att lämna en våldsam relation och här kan försäkringsbolag spela en viktig roll.

Folksam införde år 2018, som första försäkringsbolag i Sverige, skydd vid våld i hemmet i hemförsäkringen. Skyddet innefattar bland annat ekonomiskt stöd för akuta merkostnader som uppstår för den som behöver fly sitt hem sedan 2021, samt krisstöd. Skyddet gäller för alla som omfattas av hemförsäkringen, oavsett vem som tecknat den och oberoende av om man har sin försäkring via facket eller via en individuell hemförsäkring.

– Runt om i Sverige och Europa utsätts framför allt kvinnor dygnet runt, året om av denna kriminalitet. Vi vill öka engagemanget kring denna viktiga samhällsfråga och uppmanar nu europeiska försäkringsbolag att införa skydd vid våld i hemmet, säger Jens Wikström chef Affärsområde Sak på Folksam.

Forena tog 2022 fram en rapport för att uppmana svenska försäkringsbolag att införa skydd i hemmet. I juni släppte Forena en ny rapport som visar att i Sverige finns nu skydd mot våld i hemmet på 95 procent av försäkringsmarknaden.  Den europeiska utblick som Forena gör i rapporten tyder på att i endast ett ytterligare land (Island) har försäkringsbolag infört liknande skydd för våldsutsatta i hemmet.

– För samhället och våra medlemmar är det positivt att skydd vid våld i hemmet nu omfattar 95 procent av svenska försäkringsmarknaden. Vi tycker att europeiska försäkringsbolag och parterna i den sociala dialogen ska ta ansvar och låta sig inspireras av utvecklingen i Sverige genom att sänka trösklarna så att alla i EU som utsätts för våld i hemmet kan få detta skydd, säger Susanne Lindberg, Forenas vice ordförande och vice ordförande i UNI Europe Finance.

Läs mer om EU:s sociala dialog för försäkringssektorn den 12 juni här.
Läs Forenas nya rapport här.
För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på