KPA Pension förvärvar kontorsfastighet i centrala Stockholm

KPA Pension, som är en del i Folksamgruppen, har förvärvat fastigheten Mentorn 1 i centrala Stockholm för 3 miljarder kronor. Fastigheten har ett attraktivt läge med närhet till Centralstationen och säljare är AMF Fastigheter AB. Byggnaden uppfördes år 2009 och lokalerna är moderna och flexibla. Den uthyrningsbara arean är cirka 18 000 kvadratmeter och tillträde äger rum den 2 september 2024.

– Vi i Folksamgruppen fortsätter vår långsiktiga och strategiska expansion av vår fastighetsportfölj genom ett förvärv mitt i centrala Stockholm. Fastigheten är belägen nära befintligt ägd fastighet, Blekholmen 4, även kallad Kungsbrohuset eller Schibstedhuset. Vi ser stora synergieffekter i vår förvaltning och stärkta möjligheter att erbjuda marknaden och våra kunder attraktiva lokaler i bästa möjliga kommunikationsläge. Folksamgruppens fokus på moderna kontorsfastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen ligger fast. När rätt tillfälle ges kommer fastighetsbeståndet att ökas ytterligare.

Fastigheten kommer integreras i vårt systematiska arbete med att säkerställa hög hållbarhetsprestanda för att nå våra klimatmål, säger Jonas Bjuggren, fastighetsdirektör på Folksamgruppen.

KPA Pension har som uppgift att ge anställda i kommuner och regioner en trygg pension genom långsiktiga investeringar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Förvärvet av fastigheten Mentorn 1 är ett bra exempel på hur KPA Pension skapar värde och ännu bättre förutsättningar för bra avkastning och pension åt kunderna under många år framöver.

För mer information, kontakta Folksamgruppens pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om KPA Pension
KPA Pension är det ledande tjänstepensionsbolaget i kommunsektorn. Vi förvaltar tjänstepensioner tryggt och hållbart åt drygt 2,2 kunder och administrerar tjänstepension åt kommuner, regioner och kommunala bolag. Läs mer på www.kpa.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

 

Följ oss på