Bilder

Hela bildarkivet finns på Flickr.

Folksams koncernledning

Ylva Wessén, koncernchef och vd

Ylva Wessén, koncernchef och vd

Linn Edström Larsson

Björn Nordin, chef Koncernstaben

Jens Wikström, chef Marknad och försäljning.

Pernilla Glad, chef Människor och Miljöer

Anna-Karin Laurell, Affärsområdeschef Liv, Folksam

Elisabeth Sasse, Affärsområdeschef Sak, Folksam

AnnKristine Wuopio Mogestedt, chef Skador och Pensionsservice

Johan Rudén, CTO Folksamgruppen

Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksam

Visa fler bilder på Flickr

Folksams talespersoner

Anders Kullgren, chef trafiksäkerhetsforskning Folksam

Carina Lundberg Markow, chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning Folksam

Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam

Karin Stenmar, hållbarhetschef Folksam

Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam

Lena Lindqvist, kundansvarig Folksam Idrott

Hans Andersson, biträdande säkerhetschef Folksam

Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare Folksam

Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare Folksam

Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam

Visa fler bilder på Flickr

Innehållet är tillgängligt att dela och sprida under licensen Creative Commons 3.0.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-03-04

  Tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik har vi på Folksam genomfört en studie där vi kartlagt hur gravida använder bältet. S...

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

Följ oss på