Bilder

Hela bildarkivet finns på Flickr.

Folksams koncernledning

Ylva Wessén, vd och koncernchef

Ylva Wessén, vd och koncernchef

Ylva Wessén, vd och koncernchef

Björn Nordin, chef Koncernstaben

Jens Wikström, chef Marknad och försäljning.

Pernilla Glad, chef Människor och Miljöer

Anna-Karin Laurell, Affärsområdeschef Liv, Folksam

Elisabeth Sasse, Affärsområdeschef Sak, Folksam

AnnKristine Wuopio Mogestedt, chef Skador och Pensionsservice

Johan Rudén, CTO Folksamgruppen

Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksam

Visa fler bilder på Flickr

Folksams talespersoner

Anders Kullgren, chef trafiksäkerhetsforskning Folksam

Carina Lundberg Markow, chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning Folksam

Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam

Karin Stenmar, hållbarhetschef Folksam

Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam

Lena Lindqvist, kundansvarig Folksam Idrott

Hans Andersson, biträdande säkerhetschef Folksam

Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare Folksam

Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare Folksam

Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksam

Visa fler bilder på Flickr

Innehållet är tillgängligt att dela och sprida under licensen Creative Commons 3.0.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

2020-02-13

Idag hade Rapport (02:28 in i nyhetssändningen) en nyhet om att regeringen beslutar om ett nytt delmål om att antalet döda i trafiken ska halver...

2019-10-17

Om du bedriver forskning med fokus på barns hälsa, hälsofrämjande forskning inom vägtransportområdet och idrottsskador så har du chans att s...

Följ oss på