Nyheter och pressmeddelanden

Filter

Folksamgruppen antar nya klimatmål till 2025 för placeringsportföljerna

Folksam publicerar Års- och hållbarhetsrapporter för 2020

Folksam utvärderar transportbilar – långt efter personbilar i säkerhet och miljöprestanda