VD har ordet

Folksamgruppen ökar takten i hållbarhetsarbetet och är finansiellt stabilt i turbulenta tider

Jag lånar inledningen från Kamala Harris. ”Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message: dream with ambition, lead with conviction, and see yourself in a way that others might not see you, simply because they’ve never seen it before. And we will applaud you every step of the way.”

För Folksam är arbetet för jämställdhet en hjärtefråga. Det handlar om allt ifrån jämställda pensioner, till hur vi jobbar med att bilar ska vara säkra för både män och kvinnor, till vikten av jämställda bolag och mångfald. Våra två senaste nyckelrekryteringar; CFO för Folksamgruppen och vd KPA Pension är båda kvinnor. Jag har nöjet att välkomna Linn Edström Larsson och Camilla Larsson till oss.

Förutom att en kvinna för första gången utsetts till vice president kommer utgången av presidentvalet i USA att påverka oss på olika sätt. Det finns nu en större förhoppning om ökad tydlighet kring fokus på klimatet och åter hopp om att USA återigen ansluter sig till Parisavtalet.
2020 är ett år som många av oss kommer att minnas länge. Förutom att vara en mänsklig tragedi så har coronapandemin haft stor inverkan på finansmarknaderna, både globalt och i Sverige. Trots vårens nattsvarta rubriker och att det så kallade skräckindexet slog i taket påbörjades återhämtningen fort. Folksamgruppen stod finansiellt stabilt även när läget var som allra värst på börserna och avkastningen till och med det tredje kvartalet, för Folksam Liv 2,5 procent, står sig väl.

Folksam gick in i den här krisen med starkare balansräkning jämfört med finanskrisen 2008. Vi kan konstatera att de regelverk som kom till efter den krisen, och som Finansinspektionen övervakar efterlevandet av, har gjort att branschen generellt gick in starkare i den här krisen jämfört med förra gången. Det är nu första gången som Solvens II-regelverket används i en kris, det lär vi oss också saker av. Samtidigt finns det en egenskap som är avgörande för hur väl man kommer ut – att det finns erfarenhet av tidigare kriser i organisationen. Folksams team har denna erfarenhet och det i kombination med vår finansiella styrka ger ett bra utgångsläge även om det skulle blossa upp ny oro på finansmarknaderna.

De enorma stödinsatserna både i Sverige och utomlands och det faktum att vi kommer att leva i en lågräntemiljö länge har bidragit till den snabba återhämtningen på börserna. Stimulanspaketen innebär ökad upplåning och det kommer att påverka länders statsskuld under lång tid framöver.

Just ansvar och finansvärldens roll i omställningen till en hållbar värld har varit i fokus den senaste tiden och från svenskt håll kan vi lite blygsamt skryta med att Folksamgruppen har en framskjuten position. Vi är bland de största privata investerarna i gröna obligationer i världen med 30 miljarder kronor, motsvarande mer än 6 procent av vårt förvaltade kapital. Vårt långsiktiga mål kopplat till klimatet är att ha nettonollutsläpp av växthusgaser i investeringsportföljerna senast 2050. Det som gör målet verkligt ambitiöst är att vi ska nå det genom att bidra till reella förändringar av de globala utsläppen och inte bara genom att sälja innehav med stort klimatavtryck. Därför är signalerna som kommer från Joe Biden kring synen på hållbarhet i allmänhet och klimatet i synnerhet mycket viktiga för oss.

För att nå nettonollutsläpp behöver vi en politik som stöttar det målet och en viktig del av Net Zero Asset Owner Alliance arbete är att påverka politikerna. Vårt budskap till beslutsfattarna är att nu finns chansen till omställning med klimat och hållbarhet i fokus. Drivkraften i det vi gör med det förvaltade kapitalet har en stark koppling till vår vision, att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksamgruppen

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på