VD har ordet

Hjälp individen att ta större ansvar för sin pension

Coronapandemin har satt stort avtryck både i Sveriges och andra länders ekonomi och framöver krävs stora insatser för jobbskapande och tillväxt. Det behövs en samlad omstart för att Sverige och världen ska komma tillbaka. Folksams storlek ger oss möjlighet att påverka. Vi vill bidra till en positiv omställning efter pandemin, som också snabbar upp klimatomställningen. Omstartspaketen för att hantera effekterna av pandemin är en historisk möjlighet att accelerera omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Vi har nu möjlighet att vända krisen så att vi rustar oss starkare för framtiden. Folksam står redo. Mer om det går det att läsa i min debattartikel i Dagens Industri.

Statens budget för 2021 innehåller även som tidigare utlovats ett tillägg till inkomstpensionen på som mest 600 kr för dem som har jobbat ett helt arbetsliv, men trots det har låg pension. Syftet är att öka det så kallade respektavståndet, det vill säga skillnaden i pension mellan de som har jobbat och de som inte har jobbat alls och därmed har garantipension. Det är bra att de som har jobbat i låginkomstyrken och tjänat in till sin pension får höjd pension. Därmed minskar pensionsgapet mellan kvinnor och män och respektavståndet ökar. Men på sikt behövs mer långsiktiga lösningar för att höja pensionerna, som att höja avsättningar till pensionssystemet. När pensionssystemet sjösattes beslutades att 18,5 procent av inkomsten skulle sättas av genom pensionsavgiften. Därefter ändrades beräkningsmodellen och avgiften sänktes i praktiken till 17,21 procent, med lägre pensioner som följd.

Dagens pensionssystem har en bred politisk uppslutning i och med pensionsöverenskommelsen från 1994. Systemet har hittills varit fristående från statens budget och finansierat genom inbetalningar till pensionssystemet. Jag förstår att pensionsgruppen och regeringen vill göra något åt att många har låga pensioner. 90-talister beräknas få 60 procent av sin slutlön i pension så jag hoppas att de nu tar upp behovet av att stimulera låg- och medelinkomsttagares privata pensionssparande med matchning. Genom att skapa incitament till privat pensionssparande kan politikerna uppmuntra individen att ta större ansvar för sin pension och på så vis höja pensionen.

Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksamgruppen

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på