Nyckeltal

Nyckeltal Folksamgruppen Q1 2024

Folksamgruppen totalt Q1 2024 Q1 2023 2023 2022
Kundindex 74 75 75 75
Premier, Mkr 24 290 27 418 71 923 63 693
Totalt förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 871 956 775 336 822 989 735 945

Förvaltat kapital

Förvaltat kapital Q1 2024 Q1 2023 2023 2022
Totalt, Mkr 607 528 552 855 581 820 526 756
Svenska aktier, % 18
Utländska aktier, % 24
Svenska räntebärande, % 33
Utländska räntebärande, % 4
Alternativa placeringar, % 11
Fastigheter, % 10

Nyckeltal på grupp- och bolagsnivå

Folksam Liv-gruppen

Folksam Liv-gruppen Q1 2024 Q1 2023 2023 2022
Premieinkomst, Mkr 20 225 23 529 55 964 48 163
Förvaltat kapital, Mkr 552 205 499 222 527 501 473 476
Fondförsäkringstillgångar, Mkr 264 428 222 481 241 169 209 189

Folksam Liv moderföretag

Folksam Liv moderföretag Q1 2024 Q1 2023 2023 2022
Premieinkomst, Mkr 1 581 1 899 6 790 15 173
Förvaltat kapital, Mkr 122 882 117 185 120 427 115 214
Totalavkastning, % 3,5 2,6 8,2 -7,0
Solvensgrad, % 196 188 190 185
Snitt återbäringsränta 12 månader, % 5,0 4,2 4,9 5,2
Snitt återbäringsränta 5 år, % 5,0 5,0 5,0 5,0
Återbäringsränta, 1 maj, % 7,0
Förvaltningskostnad, % 0,6 0,7 0,7 0,6

Folksam Tjänstepension

Folksam Tjänstepension Q1 2024 Q1 2023 2023 2022
Premieinkomst, Mkr 1 877 1 623 7 280 1 929
Förvaltat kapital, Mkr 120 152 109 268 115 217 105 279
Totalavkastning, % 3,8 3,3 8,1 1,2
Solvensgrad, % 212 211 204 213
Snitt återbäringsränta 12 månader, % 4,67 4,2 4,8 5,7
Snitt återbäringsränta 5 år, %
Återbäringsränta, 1 maj, % 6,0
Förvaltningskostnad, % 0,4 0,4 0,4 0,1

KPA Tjänstepensionsförsäkring

KPA Tjänstepensionsförsäkring Q1 2024 Q1 2023 2023 2022
Premieinkomst, Mkr 10 560 13 141 28 938 19 464
Förvaltat kapital, Mkr 314 187 273 149 296 154 253 412
Totalavkastning, % 3,8 3,3 7,6 -7,8
Solvensgrad, % 242 234 232 234
Förvaltningskostnad premiebestämd, % 0,07 0,08 0,08 0,08
Avkastningsränta premiebestämd spartid, % 5,9 3,8 8,8 -7,3

Folksam Sak (grupp och moderföretag)

Folksam Sak (grupp och moderföretag) Q1 2024 Q1 2023 2023 2022
Premieintäkt, Sak-gruppen, Mkr 4 065 3 889 15 958 15 530
Förvaltat kapital, Sak-gruppen, Mkr 55 323 53 633 54 319 53 280
Totalavkastning, moderföretaget, % 1,6 1,7 5,8 -2,3
Konsolideringsgrad, moderföretaget, % 185 183 192 187
Totalkostnad, moderföretaget, % 1) 119,1 119,4 104,5 99,9

1) Nivåtillägg och avvecklingsresultat för utjämning över tid ger en TK på 114,2 % i Q1 2024

Följ oss på