Nyckeltal

2018 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, mkr 11 584 16 475
Totalavkastning, % 1,5 0,5
Solvensgrad, % 163 165
2017 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, mkr 10 324 13 378
Totalavkastning, % 4,2 4,6
Solvensgrad, % 165 168
Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Tjänstepensions- verksamhet Övrig livförsäkrings- verksamhet
Kollektiv konsolidering*, % 118 (30 september 2019) 119 (30 september 2019) 100 (31 mars 2019)
* Den kollektiva konsolideringen beräknades fram till och med 2015-11-30 uppdelat på verksamhetsgrenarna Liv1 och Liv2. Därefter slogs all tjänstepensionsverksamhet samman och verksamhetsgrenarna ”tjänstepensionsverksamhet” och ”övrig livförsäkringsverksamhet” bildades.
Folksam Sak 2018 2017
Premieintäkt, mkr 14 463* 14 651*
Konsolideringsgrad, % 174** 168**
* Gruppen
** Moderbolaget

Förvaltat kapital

30 september 2019
Totalt, mdkr 449
Svenska aktier 13%
Utländska aktier 20%
Svenska räntebärande 49%
Utländska räntebärande 6%
Specialplaceringar 4%
Direktägda fastigheter 8%

Marknadsandelar

31 dec 2018
Skadeförsäkring totalt, % 16,0
Hem och villa, % 26,7
Sjuk- och olycksfall, % 22,7
Trafik, % 14,6
Motor, % 16,3
Övrig egendom, inkl. husdjur, % 20,5
Företag och fastighet, % 2,2
Livförsäkring totalt, % 14,5
Fondförsäkring, % 12,7
Övrig livförsäkring, % 26,6

Premier

2018 Mkr
Totalt 54 020
Folksam Sak 12 379
Tre Kronor 1 040
Folksam Skadeförsäkring 667
Förenade Liv 222
Saco Folksam Försäkring 156
Folksam Liv 11 584
KPA Pensionsförsäkring 16 474
KPA Livförsäkring 294
Folksam Fondförsäkring 22
Folksam LO Fondförsäkring 114

Antal medarbetare

Dec 2018
Totalt 4 056
Kvinnor % 53
Män, % 47
Chefer
Kvinnor, % 49
Män, % 51

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2018-05-28

Var:  Haymarket, Stockholm När:  15 maj 2018 Hur många:  Cirka 50 personer Vad beslutades:  Vanliga stämmofrågor. Flera nya ledamöter vald...

2019-10-17

Om du bedriver forskning med fokus på barns hälsa, hälsofrämjande forskning inom vägtransportområdet och idrottsskador så har du chans att s...

Följ oss på