Nyckeltal

2017 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, mkr 10 324 13 378
Totalavkastning, % 4,2 4,6
Solvensgrad, % 165 168
2016 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, mkr 9 840 12 138
Totalavkastning, % 8,4 6,6
Solvensgrad, % 165 164
30 juni 2018 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Tjänstepensions- verksamhet Livförsäkrings- verksamhet
Kollektiv konsolidering*, % 121 120 100
* Den kollektiva konsolideringen beräknades fram till och med 2015-11-30 uppdelat på verksamhetsgrenarna Liv1 och Liv2. Därefter slogs all tjänstepensionsverksamhet samman och verksamhetsgrenarna ”tjänstepensionsverksamhet” och ”övrig livförsäkringsverksamhet” bildades.
Folksam Sak 2017 2016
Premieintäkt, mkr 14 651* 14 269*
Konsolideringsgrad, % 168** 157**
* Gruppen
** Moderbolaget

Förvaltat kapital

30 juni 2018 Mdkr
Totalt, mdkr 416
Svenska aktier 55
Utländska aktier 83
Svenska räntebärande 208
Utländska räntebärande 25
Specialplaceringar 13
Direktägda fastigheter 32

Marknadsandelar

31 dec 2017
Skadeförsäkring totalt, % 15,7
Hem och villa, % 25,3
Sjuk- och olycksfall, % 22,0
Trafik, % 14,6
Motor, % 16,5
Övrig egendom, inkl. husdjur, % 20,5
Företag och fastighet, % 2,2
Livförsäkring totalt, % 14,5
Fondförsäkring, % 13,3
Övrig livförsäkring, % 25,2

Premievolym

2017 Mkr
Totalt 49 939
Folksam Sak 11 671
Tre Kronor 999
Folksam Skadeförsäkring 721
Förenade Liv 1 086
Saco Folksam Försäkring 174
Folksam Liv 10 324
KPA Pensionsförsäkring 13 378
KPA Livförsäkring 279
Folksam Fondförsäkring 20
Folksam LO Fondförsäkring 103

Antal medarbetare

Dec 2017
Totalt 3 890
Kvinnor % 53
Män, % 47
Chefer
Kvinnor, % 49
Män, % 51

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2018-05-28

  Var:  Haymarket, Stockholm När:  15 maj 2018 Hur många:  Cirka 50 personer Vad beslutades:  Vanliga stämmofrågor. Flera nya ledamöt...

2018-10-03

  Andelen överträdelser i årets studie har ökat sedan förra året. År 2017 var andelen överträdelser 52,7 procent och 2018 var motsvar...

Följ oss på