Nyckeltal

2016 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, mkr 9 839 12 138
Totalavkastning, % 8,4 6,6
Solvensgrad, % 165 164
2015 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, mkr 13 479 11 726
Totalavkastning, % 3,7 3,3
Solvensgrad, % 162 164
31 mar2017 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Tjänstepensions- verksamhet Livförsäkrings- verksamhet
Kollektiv konsolidering*, % 122 120 100
* Den kollektiva konsolideringen beräknades fram till och med 2015-11-30 uppdelat på verksamhetsgrenarna Liv1 och Liv2. Därefter slogs all tjänstepensionsverksamhet samman och verksamhetsgrenarna ”tjänstepensionsverksamhet” och ”övrig livförsäkringsverksamhet” bildades.

 

Folksam Sak 2016 2015
Premieintäkt, mkr 12 997*  12 225*
Konsolideringsgrad, % 149**  149**
 * Koncernen
** Moderbolaget

Förvaltat kapital

31 dec 2016 Mdkr
Totalt, mdkr 400
Svenska aktier 57
Utländska aktier 76
Svenska räntebärande 219
Utländska räntebärande 11
Specialplaceringar 12
Direktägda fastigheter 26

Marknadsandelar

31 dec 2016
Skadeförsäkring totalt, % 16,5
Hem och villa, % 27,1
Sjuk- och olycksfall, % 23,0
Trafik, % 14,5
Motor, % 17,3
Övrig egendom, inkl. husdjur, % 20,4
Företag och fastighet, % 2,7
Livförsäkring totalt, % 15,3
Fondförsäkring, % 14,6
Övrig livförsäkring, % 24,9

Premievolym

2016 Mdkr
Totalt 47
Folksam Sak (koncernen) 13,0
KPA Pension 12,5
Folksam Liv 10,0
Folksam LO Pension 5,8
Folksam Fondförsäkring 4,2
Övriga 1,7

Antal anställda

Dec 2016
Totalt 3 731
Kvinnor % 53
Män, % 47
Chefer 363
Kvinnor, % 48
Män, % 52

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2018-04-19

Bolag: Hemfosa Var:  Hilton Stockholm Slussen När: 18 april Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor Vad sa ordförande:  Bengt Kjell berätta...

2018-04-10

Två års förberedelser slutar i ett några krockprov som varar 0,15s vardera. Folksam har tillsammans med Villaägarna testat om en rostig bil ha...

2018-03-15

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) är en udda konstruktion jämfört med övriga socialförsäkringar. Det är en hybridform mell...

Följ oss på