Cykelhjälm förhindrar 60 procent av alla svåra skallskador

En ny studie från Folksam visar att cykelhjälm förhindrar 60 procent av alla cykelrelaterade huvudskador som leder till kroniska besvär. Dessutom förhindras närmare 4 av 10 allvarliga ansiktsskador.

Studien baseras på drygt 55 000 skador inrapporterade av akutsjukhusen i Sverige mellan 2003-2012. Resultaten presenterades igår på den vetenskapliga internationella trafiksäkerhetskonferensen IRCOBI i Göteborg.

– Antalet cyklister ökar stadigt och det är av engagemang för våra kunder som vi har studerat hur bra cykelhjälmar skyddar vid olyckor. Studien visar att de har en hög skyddspotential och är ett billigt sätt att förhindra livslångt lidande, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare på Folksam.

Stockholmarna är bäst i landet på att bära cykelhjälm. En ny studie från VTI* visar att i Stockholm bär åtta av tio cyklister hjälm medan det i Lund är knappt en av tio. Om alla vore lika bra på att bära hjälm som stockholmarna skulle drygt 70 huvudskador per år kunna undvikas i Sverige, skador som kan leda till livslånga kognitiva besvär.

Det är fler cyklister än bilister som skadas i trafiken i Sverige. Årligen får cirka 1 800 cyklister personskador som inte läker utan leder till medicinsk invaliditet. Den dominerande andelen är skador på arm och axel, men allvarligast är huvudskadorna.

– Cykling har många fördelar ur ett hälso- ,miljö- och trängselperspektiv, men åtgärder för att göra cykling tryggare och säkrare behöver prioriteras, det räcker inte med att höja hjälmanvändningen. Det behövs fler cykelbanor, bättre underhåll och mer utrymme i stadsmiljön men också bättre skydd för armskador säger Matteo Rizzi.

* www.vti.se/sv/publikationer/pdf/cyklisters-hjalmanvandning-i-ett-regionalt-perspektiv-fokusgruppsintervjuer-samt-analys-av-olycks–och-skadedata.pdf

För ytterligare information:
Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare på Folksam, telefon 0708-31 61 19
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på